HomeVoordelig lenenTijd voor de jaarlijkse huurindexering?

Tijd voor de jaarlijkse huurindexering?

Als eigenaar mag u de huurprijs aanpassen aan de consumptieprijzen. Dat is de zogenaamde ‘huurindexatie’. Wij zetten voor u de spelregels even op een rijtje.

Een verhuurder mag zijn huurprijs jaarlijks aanpassen aan de gestegen prijzen. Dat zegt de woninghuurwet. In tegenstelling tot wat u misschien dacht, gebeurt dat niet noodzakelijk aan het begin van het nieuwe jaar. Hoe gaat het in zijn werk? En bent u benieuwd naar uw nieuwe verhuurprijs? Lees dan vooral verder.

Wat is de huurindex?

U bent trotste eigenaar van een pand dat u verhuurt. Natuurlijk wilt u vermijden dat uw inkomsten in de loop der jaren almaar ‘kleiner’ worden. Daar is aan gedacht! Om uw koopkracht te beschermen tegen inflatie, bestaat er zoiets als de huurindexering.*

Simpel gezegd is dat een aanpassing van de huurprijs aan de levensduurte. In de praktijk is de huurindex een rekenformule, gebaseerd op de gezondheidsindex. Dat is een index die prijsschommelingen weergeeft. Maar geen rekening houdt met de prijzen van tabak, alcohol, benzine en diesel. Als u het uitrekent, weet u met hoeveel u uw huurprijs maximaal mag verhogen.

Wel, meestal gaat het toch om verhogen. Want in de regel wordt het leven almaar duurder en wordt de huurprijs dus jaar na jaar opgetrokken. Hou er wel rekening mee dat het omgekeerde ook mogelijk is. Op momenten van tijdelijke deflatie, zoals in 2009, kan de huurprijs dalen. De huurders van wie de huurprijs net op dat ogenblik geïndexeerd werd, zagen hun huur zakken. Ook dit jaar ligt de gemiddelde inflatie laag. In de praktijk betekent dat dat de huurprijzen in 2015 wellicht niet zullen stijgen.

Een indexaanpassing komt er niet vanzelf

Noteer in uw agenda… Want een huurprijs wordt nooit automatisch geïndexeerd. U moet er dus zelf aan denken. Wanneer dan? Niet per se bij de start van een nieuw kalenderjaar, dat is een mythe. U kunt de huurprijs een keer per jaar indexeren. En dat ten vroegste op de verjaardag van de start van het contract. Een voorbeeldje:

Een huurcontract werd ondertekend op 15 februari 2014 en ging van start op 1 maart 2014. Dan mag u als verhuurder pas vanaf 1 maart 2015 een indexering van de huur vragen.

Wilt u een indexering toepassen? Dan is het belangrijk dat u dat schriftelijk meldt aan uw huurder. In principe mag dat via een gewone brief. Maar met een aangetekende brief vermijdt u alle problemen. Dat doet u beter op tijd. Want als u het vergeet, kunt u maar drie maanden teruggaan in de tijd om de verloren extra huur te vorderen. Wanneer de huurprijzen dalen, moet de huurder zelf het initiatief nemen als hij zijn huurprijs aangepast wilt zien.

Huurindexering in de praktijk

Zo berekent u uw nieuwe verhuurprijs:

Basishuurprijs x nieuw indexcijfer

          Aanvangsindexcijfer

Voor u begint te rekenen leest u beter even deze definities na:

  • De basishuurprijs is de maandelijkse huur zonder kosten en lasten.
  • De aanvangsindex is het cijfer van de gezondheidsindex van de maand voordat het contract ondertekend werd.
  • De nieuwe index is het gezondheidsindexcijfer van de maand die voorafgaat aan de verjaardag van het huurcontract.

Bereken eenvoudig de geïndexeerde huurprijs

Geen zin om te rekenen? Goed nieuws! U kunt de geïndexeerde huurprijs ook online berekenen dankzij een huurcalculator van de overheid. Dat gaat perfect als uw contract dateert van na 1 januari 1984. Succes!

* Het principe van die indexering is van toepassing op de meeste huurcontracten. Maar als uw huurcontract dateert van voor 28 februari 1991, neemt u beter een kijkje op de website van de Federale Overheidsdienst Economie. Ook wanneer uw contract indexering nadrukkelijk uitsluit, zijn die regels niet van toepassing. Als uw contract dateert van na 31 mei 1997 moet het een schriftelijk contract zijn.