HomeVoordelig lenenSuccessierechten op de gezinswoning: Wallonië volgt Vlaanderen en Brussel

Successierechten op de gezinswoning: Wallonië volgt Vlaanderen en Brussel

Na Vlaanderen en Brussel verlaagt ook Wallonië de successierechten op de gezinswoning. Al is die verlaging minder gul dan in de andere twee gewesten.

Al sinds 2007 geldt in het Vlaamse Gewest dat de langstlevende echtgeno(o)t(e) geen successierechten moet betalen op de gezinswoning. Sinds begin dit jaar werd die maatregel ook in Brussel van kracht. De reden daarvoor ligt voor de hand. Heel wat mensen met een klein pensioen of beperkte middelen konden dikwijls niet anders dan de woning verkopen, om de successierechten te betalen. Wat uiteraard tot veel ongenoegen en sociale drama’s leidde.

“Sindsdien zijn de successierechten op de gezinswoning een stuk billijker geworden”, zegt de Brusselse notaris, Patrick Van Haverbeke. “Een paar rekenvoorbeelden maken dat snel duidelijk.”

Successierechten in Brussel: een voorbeeld

De notaris rekent ons voor: “Stel, Sylvain uit Jette bezit een huis van 300.000 euro en overlijdt. Zijn vrouw Nicole is de enige erfgename. Dan betaalt zij welgeteld 0 euro successierechten op dat huis.”

En voor de dochter?

Die maatregel geldt wel alleen voor de langstlevende echtgeno(o)t(e). Maar voor de andere erfgenamen in rechte lijn is er een gunsttarief. “Stel dat zijn dochter Anja de volle eigendom van dat huis erft”, zegt de notaris, “dan krijgt zij een gunsttarief van 2/3 van de normale tarieven. De berekening ziet er dan als volgt uit:

Eerste schijf (0-50.000) : 50.000 x 2% = 1.000 euro
Tweede schijf (50.000-100.000): 50.000 x 5,3% = 2.650 euro
Derde schijf (100.000-175.000): 75.000 x 6% = 4.500 euro
Vierde schijf (175.000-250.000): 75.000 x 12%= 9.000 euro
Vijfde schijf (250.000-300.000): 50.000 x 24% : 12.000 euro

Samen wordt dat: 29.150 euro aan successierechten.”

Daarop is nog wel een kleine korting voorzien. 2% die wordt berekend op een vrijgesteld bedrag van 15.000 euro of dus 300 euro. In totaal moet Anja dus 28.850 euro successierechten betalen.

 

Vruchtgebruik en naakte eigendom gesplitst

Nog anders wordt het als het vruchtgebruik en de naakte eigendom worden opgesplitst. Notaris Van Haverbeke: “Stel dat Nicole het vruchtgebruik erft. Dat wordt geraamd op 52% van de waarde van het huis. En Anja erft de naakte eigendom die wordt geraamd op 48% van de waarde. Die waarderingen worden overigens door de fiscus bepaald aan de hand van de leeftijd. Dan ziet de berekening er zo uit:

Voor Nicole:

300.000 euro x 52% = 156.000 euro. Daar betaalt ze niets op.

Voor Anja ligt de waarde van het huis op 300.000 x 48% = 144.000 euro

Zij wordt als volgt belast:

Eerste schijf (0-50.000): 50.000 x 2% = 1.000 euro
Tweede schijf (50.000-100.000): 50.000 x 5,3% = 2.650 euro
Derde schijf (100.000-144.000): 44.000 x 6% = 2.640 euro

Samen wordt dat 6.290 euro.

Verminderd met (15.000 x 2%) = 300 euro.

Totaal te betalen: 5.990 euro aan successierechten.”

En in Wallonië?

Ook Wallonië volgt sinds kort Brussel en Vlaanderen en geeft korting op de successierechten op de gezinswoning. Al ziet de berekening er nog iets anders uit. “Daar is de wetgever wel een stuk minder gul geweest dan in de andere gewesten”, zegt notaris Van Haverbeke. “De vrijstelling voor het betalen van successierechten op de gezinswoning geldt er alleen tot de schijf van 160.000 euro.”

Nemen we opnieuw het voorbeeld van een huis van 300.000 euro, dan zou de berekening er als volgt uitzien als er één overlevende echtgeno(o)t(e) is:

Eerste schijf (0-12.500): 0
Tweede schijf (12.500-25.000): 0
Derde schijf (25.000-50.000): 0
Vierde schijf (50.000-160.000): 0
Vijfde schijf (160.000-175.000): 15.000 x 5% = 750 euro
Zesde schijf (175.000-250.000): 75.000 x 12% = 9.000 euro
Zevende schijf (250.000-300.000): 50.000 x 24% = 12.000 euro

Totaal te betalen aan successierechten: 21.750 euro. Daarop is geen verdere korting voorzien.

Voor erfgenamen in rechte lijn zijn er ook hier gunsttarieven. Die zijn als volgt:

Eerste schijf (0-25.000): 1%
Tweede schijf (25.000-50.000): 2%
Derde schijf (50.000-160.000): 5%
Vierde schijf (160.000-175.000): 5%
Vijfde schijf (175.000-250.000): 12%
Zesde schijf (250.000-500.000): 24%
Zevende schijf (boven 500.000): 30%