HomeMijn geld beherenStresstesten: zijn de Belgische banken veilig?

Stresstesten: zijn de Belgische banken veilig?

De voorbije dagen berichtte de pers uitvoerig over de 'stresstesten' waaraan de Europese banken onderworpen werden. Waaruit bestaan die testen precies? En vooral, zijn onze banken veilig?

Na de financiële crisis van 2008 besloten de Europese autoriteiten om niet alleen strikter toezicht te houden op de activiteiten van de banken. Maar ook te controleren of ze over voldoende kapitaal en liquiditeiten beschikken om een eventuele crisis het hoofd te bieden. Dat is wat de experts 'prudentieel toezicht' noemen.

Europees toezicht vanaf 4 november

Tegelijk hebben de Europese lidstaten besloten dat prudentiële toezicht, dat tot nu toe de taak was van de nationale instellingen van elk land, te centraliseren. Sinds 4 november valt het onder de verantwoordelijkheid van de Europese Centrale Bank (ECB). Het is ook die laatste die - in het grootste geheim – om de uitvoering heeft verzocht van de 'stresstesten' waarover sinds 26 oktober zoveel ophef gemaakt wordt.

130 banken, 2 testen

Voor die evaluatie van het banksysteem - haar officiële naam is uitgebreide beoordeling - heeft de ECB 130 banken of bankgroepen geselecteerd, die omwille van hun grootte een strikter toezicht vereisen. Zes Belgische bankinstellingen maakten deel uit van de selectie: Axa Bank Europe, Argenta, Belfius, Dexia, KBC Groep en Bank of New York Mellon. De andere bekende banken van het Belgische banklandschap werden getest in het land waarin hun maatschappelijke zetel gevestigd is. Dat geldt onder andere voor ING (die groep hangt af van de Nederlandse autoriteiten) en voor BNP Paribas Fortis (Franse bank).

De banken werden onderworpen aan twee testen:

  • Een evaluatie van de kwaliteit van hun activa: daarbij werd het risiconiveau gecontroleerd van de activa die op 31 december 2013 gehouden werden door de banken, en in het bijzonder van de meest risicovolle kredietdossiers. Zo werden in België meer dan 4.200 dossiers onderzocht. De test wilde eveneens controleren of die risicovolle activa voldoende gedekt waren door het eigen vermogen van de banken.
  • Een evaluatie van hun vermogen om macro-economische en financiële schokken op te vangen binnen een horizon van drie jaar. De tweede test bestond uit twee luiken. Het eerste, het basisscenario genoemd, bestond erin te controleren of de banken bestand waren tegen de economische conjunctuur volgens de verwachtingen van de Europese Commissie voor 2014, 2015 en 2016. Het tweede, het ongunstige scenario, wilde evalueren welke impact een ernstige verslechtering van de economische situatie zou hebben op de gezondheid van de banken: negatieve groei, instorting van de vastgoedprijzen, enz.

Een goed rapport

Algemeen blijkt uit de resultaten van die testen dat de kwaliteit van het Europese banksysteem verbeterd is: van de 130 geselecteerde banken waren er slechts 24 niet geslaagd. Twee daarvan zijn Belgische banken: Dexia en Axa Bank. Dexia kon rekenen op de welwillendheid van de Europese autoriteiten, omdat de bank geleidelijk ontmanteld wordt. Bij Axa Bank ligt de oorzaak van de mislukking in een onderkapitalisatie op 31 december 2013. Intussen heeft de Axa Groep de nodige maatregelen genomen om het eigen vermogen van de bank op te trekken met 225 miljoen euro, waardoor ze nu voldoet aan de vereisten van de ECB.

Het Belgische systeem is veilig

In haar persbericht verklaart de Nationale Bank van België, die tot 4 november het toezicht had over de Belgische banken, dat onze banken zich bijzonder goed gedragen hebben. Hun 'solvabiliteitsratio' – die hun vermogen om hun schulden terug te betalen meet - bleef comfortabel boven de minima die vastgelegd waren in de test: een gemiddelde van 8,20% in het ongunstige scenario, terwijl de test een minimum van 5,50% vereiste.

Record Bank: een solide bank

Ook de ING Group, waartoe Record Bank behoort, doorstond de stresstesten met vlag en wimpel. We mogen dus op beide oren slapen: ons land beschikt over een gezond en veilig banksysteem.