HomeVoordelig lenenStedenbouwkundige vergunning: wat zijn de nieuwe regels?

Stedenbouwkundige vergunning: wat zijn de nieuwe regels?

Wanneer hebt u een stedenbouwkundige vergunning nodig? Waar moet u ze aanvragen? Hoelang duurt het? Hieronder een beknopte update voor Vlaanderen, Brussel en Wallonië.

Kleine veranderingen in Vlaanderen

De enige verandering in Vlaanderen betreft de inwerkingtreding van de omgevingsvergunning, geldig sinds 23 februari 2017. U vindt alle info en procedures op de website van het Vlaamse Gewest.

Opgelet: Vlaanderen heeft aangekondigd dat ze geleidelijk aan het aantal nog niet bebouwde gronden gaat verminderen. De modaliteiten zijn echter nog niet gekend.

In Brussel verandert er niets!

In het Brussels Hoofdstedelijk Gewest blijft alles bij het oude. Denk er wel aan dat u niet voor alle werken een bouwvergunning moet aanvragen. Er bestaan 3 soorten vrijstellingen:

  • Vrijstelling van stedenbouwkundige vergunning: u hebt geen vergunning nodig voor de herinrichting van uw interieur, het aanleggen van een terras of zwembad of het afbreken van een bijgebouw van minder dan 100 m2.
  • Vrijstelling van advies van een gemachtigde ambtenaar, van de gemeente of de KCML (Koninklijke Commissie voor Monumenten en Landschappen). Dat kan bv. over het bouwen van een muur gaan.
  • Geen interventie van een architect nodig: als u een bijgebouw wilt zetten dat niet bewoond zal worden of dat niet voor commerciële of industriële doeleinden zal dienen. Of nog als u uw interieur wilt veranderen voor zover die werken geen impact hebben op de structuur of de stabiliteit van het gebouw.

Wallonië verandert haar regelgeving volledig

Zegt CoDT u iets? Dat staat voor de ‘Code wallon du Développement Territorial’. Die vervangt vanaf 1 juni 2017 de CWaTUPE (‘Code wallon de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme, du Patrimoine et de l’Énergie’). Het is de bedoeling om de procedures te vereenvoudigen. Dat moet voor een snellere verwerking en meer transparantie zorgen. Hieronder enkele opmerkelijke wijzigingen:

  • Snellere beslissingen: de beslissingstermijn voor een bouwaanvraag voor een huis in een woonzone wordt 75 in plaats van 120 dagen.
  • Een betere opvolging: zodra u uw aanvraag ingevoerd hebt, kunt u de evolutie van uw dossier stap per stap volgen.
  • Meer vrijstellingen: de vrijstellingen op bouwaanvragen werden herzien en uitgebreid, zodat de regelgeving eenvoudiger en duidelijker werd.
  • Een vereenvoudigde procedure: de raadpleging van het publiek wordt vervangen door de aankondiging van het project. U moet gewoon een bericht op uw bouwgrond ter beschikking stellen. Uw gemeente hangt dat bericht uit op de gemeentelijke valven. Uw directe buren kunnen dan schriftelijk reageren of een klacht indienen bij de gemeente.
  • Aangepaste sancties: de wetgeving voor sancties werd aangepast in functie van de ernst van de inbreuken. Ze bevordert het overleg met de overheden.

Het CoDT voorziet twee handleidingen voor de burgers: de ‘guide régional d’urbanisme’ en de ‘guide communal d’urbanisme’. Daarin vindt u alle nieuwe richtlijnen.

Kortom, licht u goed in over de bestaande regels. Surf eens naar de website van uw gewest. Of ga eens langs bij de stedenbouwkundige dienst van uw gemeente.