HomeBeleggen op maatStaatsbon of kasbon?

Staatsbon of kasbon?

Voor veel spaarders hangt rond een staatsbon nog altijd een aura van veiligheid en investering voor goede huisvaders. Maar wat is nu eigenlijk het verschil met een kasbon? En wat is de beste belegging?

Om de twee spaarvormen te vergelijken, doen we een beroep op de expertise van Xavier Gérard van Record Bank. “Door een staatsbon of kasbon te kopen, leen je in beide gevallen geld uit en word je een schuldeiser”, legt hij uit. “Het grote verschil is natuurlijk wie de emittent of de ‘uitgever’ is. Zoals de naam het zegt, wordt een staatsbon uitgegeven door de staat, de overheid dus. Een kasbon wordt uitgegeven door een financiële instelling, een bank dus.”

Zowel de kasbon als de staatsbon worden gedematerialiseerd bewaard op een effectenrekening.

Veel verschillen

“Op fiscaal vlak is er geen verschil tussen de twee”, zegt Gérard. “De intresten worden bij beide formules aan 25% roerende voorheffing onderworpen.” Maar volgens de expert zijn er wel andere verschillen, die de kasbons een stuk interessanter maken.

  • Beschikbaarheid: op kasbons kun je flexibeler intekenen. Ze zijn permanent verkrijgbaar, terwijl staatsbons maar vier keer per jaar worden uitgegeven.
  • Looptijd: de looptijden van staatsbons zijn beperkt: drie, vijf of acht jaar. Bij een kasbon is dat van één tot tien jaar.
  • Kapitalisatie: bij een kasbon is ook kapitalisatie van de intrest mogelijk (dus intrest op de intrest). Dat is niet het geval bij de staatsbon.
  • Zekerheid: kasbons vallen onder het garantiestelsel van 100.000 euro.

Kasbons: prijszekerheid

Nog één laatste verschil is de uitgifteprijs, die is bij kasbons altijd a pari. “Dat wil zeggen dat de nominale prijs van de kasbon ook de prijs is die je als koper betaalt. Bij staatsbons is dat niet noodzakelijk het geval, die kunnen ook boven of beneden pari geplaatst worden. Een staatsbon met waarde 100 kan bijvoorbeeld verkocht worden voor 99 of 101. De overheid kan dus ook spelen met de uitgifteprijs, wat het lastiger maakt om het rendement te berekenen ten opzichte van de investering.”

And the winner is: de kasbon!

“Om al die redenen ben ik ervan overtuigd dat kasbons voordeliger zijn dan staatsbons”, zegt Xavier Gérard.

“Voor staatsbons kun je bovendien niet bij alle banken terecht. Wil je er toch op intekenen, dan kan dat rechtstreeks via het Agentschap van de Schuld.”