HomeVoordelig lenenSchuldsaldoverzekeringen: wat verandert er?

Schuldsaldoverzekeringen: wat verandert er?

Bent u op de hoogte van de nieuwe wetgeving rond schuldsaldoverzekeringen (afgekort: ‘SSV’)? In de pers werd er niet uitgebreid op ingegaan. Wat moet u erover weten?

Op zich verandert er niets. Tenminste als u geen ‘verhoogd gezondheidsrisico’ loopt. De nieuwe wet – Partyka – heeft hoofdzakelijk betrekking op mensen met een handicap, mensen die ernstig ziek zijn of een zware operatie ondergaan hebben.

Een levensverzekering

Een SSV is eigenlijk een levensverzekering. Ze dient voor het terugbetalen van het openstaande saldo van een krediet als de kredietnemer vroegtijdig overlijdt. In het kader van een woonlening kunnen de partner en zijn kinderen op die manier toch in de woning blijven wonen.

Omdat de SSV een levensverzekering is, wordt de premie berekend op de gezondheidstoestand van de aanvrager. Hoe groter de kans dat die persoon overlijdt voor de vervaldatum van zijn lening, hoe groter de kans dat de verzekeraar moet tussenkomen en dus hoe hoger de premie. Voor sommigen is de bijpremie zo hoog dat het niet meer haalbaar is om een SSV af te sluiten. Op zich is een SSV niet verplicht. Maar meestal vragen de banken het wel. Net daarom heeft de regering een wet ontworpen om die mensen te helpen. Het is de bedoeling dat zij toch een woonlening kunnen afsluiten tegen redelijke voorwaarden.

Informatieplicht en tweede mening

Eerste maatregel van de wet Partyka: als de verzekeraar een dossier weigert of een bijpremie vraagt voor medische redenen, moet hij zijn beslissing motiveren. Bedraagt de bijpremie meer dan 75% van de basispremie (die toegekend wordt aan een kandidaat van dezelfde leeftijd in goede gezondheid)? Of weigert de verzekeraar om de kandidaat-ontlener te verzekeren? Dan kan die laatste aan het Opvolgingsbureau voor de tarifering schuldsaldoverzekering vragen om de aanvraag opnieuw te onderzoeken. Het Opvolgingsbureau kan het tarief dan verlagen. De verzekeraar heeft de keuze om zijn offerte al dan niet aan te passen.

Tussenkomst van een Compensatiekas

Als de bijpremie meer dan 125% bedraagt, komt de kandidaat-ontlener in aanmerking voor een solidariteitsmechanisme. Een Compensatiekas – gefinancierd door bijdragen van verzekeraars en kredietinstellingen – komt financieel tussen voor de schijf tussen 125% en maximaal 800%. Zo wordt de premie van de SSV toch een haalbare kaart voor de kandidaat-ontlener.

Wie kan gebruik maken van die maatregel?

De voorwaarden zijn beperkt:

  • De woonlening moet betrekking hebben op de eigen en enige gezinswoning. Ze kan dienen voor bouw of aankoop ervan. Of ook om een andere woning te kopen als de oude woning snel verkocht wordt.
  • Het moet gaan om een SSV afgesloten na 31 december 2014.