HomeVoordelig lenenRegistratierechten: hoe worden ze berekend?

Registratierechten: hoe worden ze berekend?

Bij de aankoop van vastgoed maken de registratierechten het leeuwendeel van de kosten uit. Hoe worden ze berekend? Bestaan er verminderingen?

Als u een woning of bouwgrond koopt, betaalt u daar belastingen op. Dat zijn de registratierechten. Die worden geïnd door de notaris. Hij stort ze op zijn beurt door naar de belastingdienst.

De waarde van het goed en zijn ligging

Het bedrag van de registratierechten hangt af van twee factoren:

  • De prijs die u betaalt voor het onroerend goed.
  • Het gewest waarin het gelegen is. In Vlaanderen betaalt u 10%. In Brussel en Wallonië 12,5%.

Vermindering van registratierechten?

Elk gewest kent in heel precieze gevallen verminderingen toe op de registratierechten.

In Vlaanderen zijn er twee mechanismes waarop iedereen een beroep kan doen:

  • Het abattement: koopt u een woning of een bouwgrond en bezit u nog geen ander onroerend goed? Dan betaalt u geen registratierechten op de eerste schijf van 15.000 euro van de aankoopprijs. Als u voor die aankoop een hypothecaire lening afsluit, hebt u bovendien recht op een verhoogd of bij-abattement van 10.000 euro.
  • De meeneembaarheid: als u uw woning verkoopt om een andere woning te kopen, kunt u de registratierechten van uw eerste woning aftrekken van de registratierechten die u moet betalen voor de andere woning. Op voorwaarde dat beide woningen in Vlaanderen liggen.

Die mechanismes bestaan niet in Brussel en Wallonië.

Verminderingen voor een bescheiden woning

De drie gewesten voorzien verminderingen op de registratierechten voor bescheiden woningen.

  • In Vlaanderen zijn de registratierechten in het geval van een klein beschrijf 5%. Het niet-geïndexeerde kadastrale inkomen van de woning mag niet meer dan 745 euro bedragen. Dat bedrag wordt wel vermeerderd als u drie of meer kinderen ten laste hebt.
  • In Brussel bestaat er een abattement van maximaal 60.000 euro op de registratierechten. Dat bedrag wordt afgetrokken van de registratierechten van 12,5% op de aankoopprijs. In bepaalde prioritaire zones wordt het verhoogd tot 75.000 euro. Als het totaalbedrag minder bedraagt, betaalt u slechts 25 euro. Als het meer is, betaalt u alleen registratierechten op het bedrag dat 60.000 of 75.000 euro overschrijdt.
  • In Wallonië wordt de vermindering toegekend op een deel van de aankoopprijs: 160.431 euro in een ‘vastgoeddrukgebied’ (‘zone de pression immobilière’), 150.404,55 euro in andere regio’s. De registratierechten bedragen 5% als u recht hebt op een sociale lening. In de andere gevallen 6%. Het saldo van de aankoopprijs wordt belast aan 12,5%.

Die verminderingen gelden overal alleen voor natuurlijke personen die het goed kopen om er hun enige en eigen woning van te maken.