HomeMijn pensioen voorbereidenPensioensparen: wat verandert er aan de belastingheffing?

Pensioensparen: wat verandert er aan de belastingheffing?

De regering heeft de belastingheffing op het kapitaal van pensioensparen aangepast. Wat moet u weten?

Die aanpassing heeft betrekking op twee aspecten:

  1. Het bedrag van de inningen: de bevrijdende anticipatieve taks (geïnd op uw 60ste verjaardag als u het contract voor uw 55ste hebt afgesloten, anders op de 10de verjaardag van uw contract) daalt van 10% naar 8%.
  2. Het moment van de inningen: sloot u uw contract af voor 31 december 2014, dan wordt er jaarlijks van 2015 tot 2019 1% ingehouden van het bedrag dat u op 31 december 2014 bijeengespaard had. Voor een pensioenspaarverzekering wordt het berekend op de theoretische afkoopwaarde. Wat u aan vervroegde inningen betaalt, wordt afgetrokken van uw bevrijdende taks van 8% op uw 60ste (of op de tiende verjaardag van het contract).

Via die maatregelen beschikt de staat sneller over nieuwe liquide middelen. Wat de impact op uw fiscale factuur is, valt moeilijker te berekenen. We kunnen alleen maar hopen dat de vermindering van de taks het verlies van de inhoudingen van de volgende vijf jaar compenseert.