HomeBeleggen op maatPensioensparen: begin zo vroeg mogelijk

Pensioensparen: begin zo vroeg mogelijk

Sparen voor uw pensioen, da’s de beste manier om zeker te zijn van comfortabele inkomsten op uw oude dag. Hoe vroeger u ermee begint, hoe minder spaarinspanningen u moet doen om een mooi kapitaal op te bouwen. Een kleine demo.

Maakt u zich maar geen illusies: met het wettelijke pensioen dat u krijgt na uw actieve loopbaan, springt u niet ver. Zelfs als u een aanvullend pensioen krijgt via uw werkgever, bijvoorbeeld via een groepsverzekering, is het toch nog een goed idee om ook zelf te sparen om uw levensstandaard na uw 65ste op peil te houden. Dat kan door pensioensparen.

Iedereen mag aan pensioensparen doen: zelfstandigen, werknemers en ambtenaren en dat voor maximaal 910 euro per jaar (bedrag voor 2012) - minder mag ook. Wat pensioensparen zo interessant maakt, is dat u eigenlijk twee keer langs de kassa passeert. U bouwt een mooi appeltje voor de dorst op en krijgt een belastingvoordeel van de overheid. U mag uw spaarpremies namelijk voor 30% fiscaal inbrengen. Dat wil zeggen dat u op 910 euro een fiscaal voordeel van 273 euro krijgt en dus eigenlijk maar 637 euro netto betaalt.

Sparen voor uw pensioen: zo snel mogelijk

Wanneer begint u nu best met pensioensparen? Het antwoord is eenvoudig: zo snel mogelijk. Hoe jonger u er aan begint, hoe (onevenredig) meer u op het einde van de rit opstrijkt. Zelfs als u aan het begin van uw loopbaan staat en nog niet zo heel veel inkomen te spenderen hebt, doet u er goed aan om maandelijks een kleine som voor pensioensparen opzij te leggen. Als uw inkomen groeit, kan die som meegroeien.

Enkele cijfers en tabellen maken veel duidelijk. We gaan uit van twee scenario’s:

  • een jonge man die op zijn 25ste met een pensioenspaarformule start en elk jaar 360 euro spaart (of 30 euro per maand)
  • een andere persoon die op zijn 45ste begint en 720 euro per jaar opzijlegt. U mag maximaal tot uw 65ste sparen voor uw pensioen. De jonge twintiger kan dus 40 jaar sparen, de persoon van 45 heeft 20 spaarjaren voor de boeg.

Qua rendement hanteren we een intrestpercentage van 6,40%. Dat is het gemiddelde rendement van het pensioenspaarfonds van Record Bank over de voorbije 20 jaar. Let wel: we gaan er in onze berekening gemakkelijkheidshalve van uit dat dat rendement een vast percentage is. In werkelijkheid is dat niet zo. Een pensioenfonds belegt in aandelen en obligaties om een meerwaarde te halen voor de deelnemende spaarders. In een periode waar de beurzen slecht presteren, zal de opbrengst laag liggen of misschien zelfs negatief zijn. Op lange termijn echter, 20 jaar of meer, legt dat soort beleggingen een positief rapport voor. We zullen ook vermoeden dat onze spaarders het volledige bedrag op hun rekening storten op 1 januari. Om de vergelijking gemakkelijk te houden, houden we geen rekening met de instapkosten en met de taxatie, die het verhaal in elk geval niet dramatisch zouden veranderen.

Evolutie van een belegging in pensioensparen

Laat ons beginnen met onze jonge man, die 360 euro per jaar belegt:

Jaar                                                      Gespaard bedrag                             Aan 6,40% rente

0                                                            0                                                            0

1                                                            360                                                        383,04

5                                                            1.800                                                    2.176,54

10                                                          3.600                                                    5.144,62

20                                                          7.200                                                    14.711,49

30                                                          10.800                                                  32.501,91

40                                                          14.400                                                  65.584,71

Door elk jaar 360 euro opzij te leggen, heeft onze jonge man na 40 jaar een kapitaal van 14.400 euro bijeen gespaard. Met gecumuleerde intresten maakt dat 65.584,71 euro.

Laten we even kijken hoe onze tweede persoon het er vanaf brengt met 720 euro per jaar.

Jaar                                                      Gespaard bedrag                             Aan 6,40% rente

0                                                            0                                                            0

1                                                            720                                                        766,08

5                                                            3.600                                                    4.353,09

10                                                          7.200                                                    10.289,25

20                                                          14.400                                                  29.422,98

Onze tweede spaarder heeft hetzelfde bedrag bijeengespaard als de jonge man, maar bij zijn pensioen krijgt hij krijgt wel twee keer minder dan hem! We houden dan nog niet eens rekening met het feit dat de jonge man na enkele jaren zijn spaarinspanning ook kan verhogen. Het verschil zal dan nog groter zijn.

Moraal van het verhaal

Moraal van het verhaal: begin zo vroeg mogelijk met pensioensparen. Uw portefeuille zal u dankbaar zijn.