HomeSlim sparenPensioensparen afkopen: een dure zaak?

Pensioensparen afkopen: een dure zaak?

“Ik moet binnenkort een grote onverwachte uitgave doen. Momenteel bekijk ik de verschillende financieringsmogelijkheden. Ik heb horen zeggen dat ik mijn pensioensparen kan afkopen. Hoeveel zou me dat kosten?” (Jeroen, 49 jaar)

Met pensioensparen spaart u heel uw loopbaan om – zoals de term het zegt – te beschikken over een aardig bijkomend pensioen. Sinds vele jaren moedigt de Staat dat aan via een fiscaal voordeel. Vooruitziende spaarders genieten een belastingvoordeel van 30% op de gestorte premies, op voorwaarde dat ze de jaarlijks geïndexeerde limiet niet overschrijden (940 euro voor 2013).

Gul onder voorwaarden

Naast het fiscale voordeel voor de bijdragen, geniet het kapitaal, dat u op uw wettelijke pensioenleeftijd (of maximaal 5 jaar daarvoor) krijgt, van een gunstig belastingregime. Maar opgelet: de bedoeling van die voordelen is om u aan een beter pensioen te helpen. Met andere woorden: als u het gespaarde kapitaal vóór uw pensioenleeftijd opvraagt, beboet de Staat die beslissing zwaar. Bovenop de eventuele uitstapkosten, die door uw bank bepaald worden, wordt het kapitaal belast aan:

  • 33% voor het gedeelte van het kapitaal voortkomend uit premies gestort na 1 januari 1992;
  • een marginale rentevoet (de hoogste aanslagvoet toegepast op de belastingplichtige: tussen 25% en 50%) voor alle bijdragen gestort voor 1 januari 1992.

Behalve in een uiterst geval van nood, is het dus beter om de einddatum – uw pensioen – af te wachten, vooraleer u aan het kapitaal van uw pensioensparen komt. Als u geld nodig hebt, is die oplossing dus meestal duurder dan andere alternatieven.

Stel uw vraagBekijk alle vragen