HomeOndernemenOverheidssteun voor uw beroepsactiviteiten?

Overheidssteun voor uw beroepsactiviteiten?

Als ondernemer twijfelt u erover om bepaalde uitbreidingen te doen uit schrik voor de impact ervan op uw budget op korte termijn? En als u nu eens gebruik maakte van subsidies om een investering, een aanwerving of andere uitbreidingen te financieren? Interessant, op voorwaarde dat u niet verloren loopt in de jungle van bestaande steunmaatregelen en subsidies. De sleutel? Juiste informatie!

Er zijn heel wat situaties waarin uw onderneming op overheidssteun kan rekenen:

  • U doet een beroep op een externe consultant
  • U neemt deel aan een internationale beurs
  • U wilt een beroepsopleiding volgen
  • U denkt eraan om te exporteren
  • U wilt de principes van de kringloopeconomie in uw activiteiten integreren

En er zijn natuurlijk nog veel andere omstandigheden! Overheidssteun kan op verschillende niveaus gegeven worden: op regionaal, federaal en Europees niveau. Het toekennen en het bedrag hangen doorgaans af van verschillende criteria: locatie, grootte van de onderneming, sector, enz. Maar voor u als ondernemer bestaat de grootste uitdaging er ongetwijfeld in om uw weg te vinden in het toch wel ruime aanbod…

Klop aan op het juiste adres

Hoewel het een hele opdracht lijkt en de procedures soms lang uitvallen, is het toch de moeite om u in de materie te verdiepen. De voornaamste uitdaging bestaat erin om u goed te informeren. Praktisch gezien is het bijna onmogelijk om op de hoogte te zijn van alle situaties waarin u overheidssteun kunt krijgen. Nochtans doet de staat, en in het bijzonder de drie gewesten, inspanningen om het aanbod te rationaliseren en begrijpbaarder te maken. Ofwel door de formules samen te voegen en te vereenvoudigen ofwel door begeleidings- en informatiediensten te organiseren. En het is bij die diensten dat u moet gaan aankloppen:

  • Bij het Agentschap Innoveren en Ondernemen in Vlaanderen kunt u in de Subsidiedatabank per thema alle mogelijke subsidies opzoeken.
  • Op de website 1819 van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest vindt u het volledige aanbod, maar ook de gegevens van een callcenter en infopoint waar u met uw vragen terechtkunt.
  • MIDAS, het Waalse repertorium geeft u dan weer toegang tot meer dan 200 steunmaatregelen in Wallonië op verschillende bestuursniveaus.

Bijna 300 formules op Europees niveau!

Die regionale diensten kunnen u meestal ook informeren over de federale en Europese formules, met name voor financieringen door het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO). Het Vlaams-Europees Verbindingsagentschap (VLEVA) stelt een EU-subsidiegids ter beschikking. Bovendien zijn er meer en meer overheden die thematische projecten uitschrijven om een subsidie toe te kennen. Op privéportalen, zoals WelcomEurope vindt u een overzicht van een 300-tal steunmaatregelen of projecten.

Vraag hulp aan een… premiejager

Ook al is het nu allemaal een beetje duidelijker voor u, het spel is nog niet gewonnen. Vergeet niet dat u meestal een lijvig dossier moet samenstellen en heel wat documenten moet indienen om een subsidie te krijgen. Dat vraagt heel wat administratie en net daarom ziet u meer en meer professionele ‘premiejagers’ opduiken. Dat zijn bedrijven die voor u op zoek gaan naar steunmaatregelen en ze voor u proberen te verkrijgen. In ruil daarvoor verbindt u zich ertoe om, volgens het principe ‘no cure, no pay’ (geen resultaat, geen betaling), een percentage (meestal tussen 5 en 15%) van de ontvangen subsidie aan hen af te staan. Als u voor die optie kiest, let er dan wel op dat u met een specialist in zee gaat die kennis van zaken heeft en die van een uitstekende reputatie geniet.

Nieuwsbrief

Schrijf je in op onze nieuwsbrief en ontvang tal van tips en informatie over sparen, lenen en beleggen.