HomeVoordelig lenenOnroerende voorheffing en kadastraal inkomen: wat is het verschil?

Onroerende voorheffing en kadastraal inkomen: wat is het verschil?

Onroerende voorheffing, kadaster, kadastraal inkomen… Allemaal termen die tot verwarring leiden. We helpen u op weg.

Laat ons beginnen met het eenvoudigste: de onroerende voorheffing. Dat is een regionale belasting. Elke inwoner van België die het zakelijk recht van een woning in ons land bezit, moet die belasting betalen. Onder zakelijk recht verstaat de wet:

  • De volle eigendom
  • Het vruchtgebruik: de volle eigendom kan opgedeeld worden in de ‘naakte eigendom’ (de eigendom van het goed) en het vruchtgebruik (het recht om het goed te gebruiken of om de huuropbrengsten ervan te ontvangen).
  • Zeldzame situaties zoals erfpacht, recht van opstal of recht van natrekking.

De onroerende voorheffing moet u altijd betalen. Of u nu in de woning woont, ze verhuurt of ze voor uw kinderen houdt…

De berekening van de onroerende voorheffing hangt af van het gewest, maar ook van de provincie, agglomeratie en gemeente waar de woning gelegen is. De berekening is altijd wel gebaseerd op het geïndexeerde netto kadastraal inkomen.

U zei kadastraal inkomen?

Het kadastraal inkomen is iets kunstmatigs. Het gaat om het gemiddelde normale netto-inkomen dat een onroerend goed op de huurmarkt van 1 januari 1975 op jaarbasis zou opbrengen. De berekening ervan gebeurt door de Administratie van het kadaster, de Registratie en de Domeinen (AKRED). Zij maakt het kadaster op. Dat is een inventaris van alle onroerende goederen in België. Op kadaster.be vindt u meer info over het kadaster en het kadastraal inkomen in uw gemeente.

En de onroerende voorheffing?

Laat ons terugkomen op de onroerende voorheffing. Die verschilt volgens de ligging van het goed, maar wordt altijd berekend op basis van het geïndexeerde netto kadastraal inkomen:

  • ‘Netto’ betekent dat de administratie de forfaitaire kosten van 40% ervan aftrekt voor ze de onroerende voorheffing berekent.
  • ‘Geïndexeerd’ betekent dat het bedrag elk jaar vermenigvuldigd wordt met een indexatiecoëfficiënt. Voor 2014 was dat 1,7 (tegenover 1,6813 in 2013).

Een voorbeeld: als het maandelijkse kadastraal inkomen van uw huis geschat wordt op 150 euro, komt dat neer op een jaarlijks kadastraal inkomen van 1.800 euro. Als u daarvan 40% kosten aftrekt, wordt dat netto 1.080 euro. Vermenigvuldig dat met de indexatiecoëfficiënt. Het geïndexeerde netto kadastraal inkomen voor 2014 is 1.836 euro.

Zoals u intussen al weet, hangt de berekening van de onroerende voorheffing af van de plaats waar het goed gelegen is. Het gewest past een bepaald percentage toe (2,50% in Vlaanderen en 1,25% in Brussel en Wallonië). De provincies en gemeenten voegen er opcentiemen aan toe. Die verschillen per gemeente. In sommige gevallen, afhankelijk van het gewest, krijgt u een vermindering op de onroerende voorheffing. Daarover vindt u per gewest meer info op de volgende sites: