HomeMijn geld beherenOnroerende voorheffing in 8 vragen

Onroerende voorheffing in 8 vragen

Naast personenbelasting betalen particuliere eigenaars van een woning elk jaar onroerende voorheffing. Wat is dat juist?

Bent u eigenaar van een woning? Dan krijgt u elk jaar een verzoek om belasting op uw onroerend goed te betalen. Dat is de onroerende voorheffing. Die belasting is regionaal en hangt dus af van het gewest waarin uw woning gelegen is.

Hoe wordt de onroerende voorheffing berekend?

De onroerende voorheffing is gelijk aan een percentage van uw geïndexeerd kadastraal inkomen (KI). Het geïndexeerde KI is uw KI vermenigvuldigd met een indexatiecoëfficiënt die elk jaar gepubliceerd wordt. Voor 2016 is dat 1,7153.

Welk percentage?

Het percentage dat gebruikt wordt om de onroerende voorheffing te berekenen, hangt af van het gewest waarin uw woning gelegen is:

 • Vlaams Gewest:
  • 2,50%
  • 1,60% voor sociale woningen
 • Brussels Hoofdstedelijk en Waals Gewest:
  • 1,25%
  • 0,80% voor sociale woningen

We verduidelijken het met een voorbeeld:

 • Het kadastraal inkomen voor een huis in Brussel bedraagt 900 euro per jaar.
 • Het geïndexeerde kadastraal inkomen komt neer op 1.543,77 euro (900 x 1,7153).
 • De onroerende voorheffing is dan gelijk aan 19,29 euro (1.543,77 x 1,25%).

Opcentiemen: bijkomende belasting.

Maar de gewestelijke onroerende voorheffing is maar één element van de belasting die u betaalt. Uw provincie, gemeente en eventueel agglomeratie bepalen elk jaar de opcentiemen, die bovenop het percentage van uw geïndexeerd kadastraal inkomen komen.

In het Brussels Hoofdstedelijk Gewest heeft de agglomeratie bv. bepaald dat de opcentiemen 989% bedragen. Per euro betaald aan het gewest gaat er 989 euro naar de agglomeratie. In ons voorbeeld komt dat neer op 190,77 euro.

Ook de gemeenten krijgen hun deel van de koek. De Brusselse gemeente Sint-Gillis heeft bv. haar opcentiemen voor 2016 vastgelegd op 2.960%. In ons voorbeeld krijgt de gemeente dus 571,37 euro (19,29 x 2.960%).

Het totale belastingbedrag van ons voorbeeld is dus uiteindelijk gelijk aan 19,29 + 190,77 + 571,37 = 781,43 euro.

Wie moet onroerende voorheffing betalen?

Als u op 1 januari van het aanslagjaar eigenaar bent van de woning moet u de onroerende voorheffing betalen.

Bestaan er verminderingen?

In bepaalde gevallen is het mogelijk om een vermindering te krijgen. Dat kan bv. voor kinderen ten laste, mindervaliden, enz. De verminderingen en voorwaarden verschillen van gewest tot gewest:

Opgelet: de vermindering hangt af van uw situatie op 1 januari van dat jaar. Als u bv. een kind kreeg in juni, moet u tot 1 januari van volgend jaar wachten om recht te hebben op de vermindering.

Ik heb mijn woning in de loop van het jaar verkocht. Moet ik de onroerende voorheffing nog betalen?

Ja, want u was nog eigenaar van de woning op 1 januari van het jaar waarin u ze verkocht. U moet de onroerende voorheffing dus betalen. U kunt wel met de koper overeenkomen dat het bedrag evenredig verdeeld wordt.

Ik heb dit jaar een woning gekocht. Moet ik de onroerende voorheffing betalen?

Nee, want u was nog geen eigenaar op 1 januari van dat jaar. Het is wel mogelijk dat de verkoper met u onderhandelt om een deel van die voorheffing aan hem te betalen.

Ik ben een huis aan het bouwen. Moet ik dit jaar al onroerende voorheffing betalen?

Nee, u betaalt ze pas het jaar nadat u erin getrokken bent.