HomeOndernemenNv of bvba: welke vennootschapsvorm kiezen?

Nv of bvba: welke vennootschapsvorm kiezen?

U hebt beslist uw activiteit in een onderneming onder te brengen. Maar u vraagt zich af of het beter is om een nv of bvba te creëren. Hieronder vindt u enkele denkpistes.

Er bestaat een fundamenteel verschil tussen een naamloze vennootschap (nv) en een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid (bvba).

Vennoot of aandeelhouder?

In de bvba worden de oprichters vennoten genoemd. Hun identiteit is een cruciaal element. In die mate zelfs dat een vennoot het akkoord van de anderen nodig heeft om zijn aandelen aan een derde te kunnen overdragen. Hij moet het akkoord van minstens de helft van de vennoten hebben die op zijn minst drie kwart van het kapitaal in handen hebben. Behalve als de aandelen overgaan naar een echtgeno(o)t(e) of een bloedverwant in rechte lijn.

In een nv worden de oprichters aandeelhouders genoemd. Die benaming duidt erop dat hun identiteit minder belangrijk is. De aandelen van een nv zijn al dan niet op naam. Ze kunnen veel makkelijker overgedragen worden. Behalve als de aandeelhouders beperkingen opgelegd hebben bij de oprichting van de vennootschap. Doordat het zo makkelijk is om aandelen over te dragen, zijn beursgenoteerde bedrijven nv’s.

Aantal aandeelhouders of vennoten

Om een nv op te richten zijn er minstens twee aandeelhouders nodig. Voor de bvba geldt hetzelfde. Maar bestaat er wel een uitzondering: de éénpersoons-bvba (ebvba). Die heeft maar één vennoot. De regels voor het geplaatste en het te volstorten kapitaal zijn dan wel veel strikter.

Minimumkapitaal

Het kapitaal is het geheel van (financiële of materiële) middelen waartoe de oprichters zich verbonden hebben om het in de onderneming te investeren. Er bestaan twee soorten kapitaal:

  • Het geplaatste kapitaal is de investering in de vennootschap waartoe de aandeelhouders of vennoten zich geëngageerd hebben.
  • Het volgestorte kapitaal is het gedeelte van het geplaatste kapitaal dat werkelijk gestort werd.

Een voorbeeld: een nv kan een geplaatst kapitaal van 100.000 euro hebben, dat voor 80.000 euro volgestort wordt. Dat betekent dat de aandeelhouders zich ertoe verbonden hebben dat ze 100.000 euro in de onderneming willen investeren en dat ze effectief al 80.000 euro op de rekening van de nv gestort hebben.

De wet voorziet bepaalde minima voor beide kapitaalsvormen:

  • Voor een nv is het geplaatste kapitaal minstens 61.500 euro, net als het volgestorte kapitaal. Dat laatste moet minstens één vierde van het geplaatste kapitaal vertegenwoordigen. Als het geplaatste kapitaal dus 300.000 euro is, moet het volgestorte kapitaal minstens 75.000 euro zijn (300.000 gedeeld door 4) en niet 61.500 euro. Als het geplaatste kapitaal 200.000 euro bedraagt, is het volgestorte kapitaal 61.500 euro (en niet 50.000, wat overeenkomt met een vierde van 200.000).
  • In een bvba is het geplaatste kapitaal 18.550 euro. Een vijfde daarvan moet volgestort zijn, met een minimum van 6.200 euro (12.400 euro voor een éénpersoons-bvba).

Die minima zijn niet de enige verplichtingen die gerespecteerd moeten worden. De oprichters van een nv of bvba zijn ook verplicht een financieel plan op te stellen. Dat moeten ze aan de notaris overhandigen bij de oprichting van hun vennootschap. Het moet aantonen dat het volgestorte kapitaal voldoende is om de onderneming gedurende twee jaar te laten overleven.

Informeer u

Er bestaan nog andere verschillen tussen een nv en een bvba. Daarnaast bestaan er ook nog andere vennootschapsvormen. Vraag - voor u zich in dat avontuur stort - advies aan verschillende specialisten: uw boekhouder, advocaat, notaris of een van de regionale instanties die helpen bij het oprichten van een onderneming. Een bedrijf opstarten betekent – hopelijk voor u – een verbintenis op lange termijn. Een goede voorbereiding is dus absoluut noodzakelijk.