HomeSlim sparenNegatieve rente op mijn spaarrekening?

Negatieve rente op mijn spaarrekening?

Ik heb gehoord dat de Europese Centrale Bank beslist heeft om negatieve rentevoeten op te leggen. Wat betekent dat? Moet ik betalen als ik mijn geld op mijn spaarrekening laat staan? (Sarah, 25 jaar)

Wees gerust. Zo ver zal het niet komen. In feite betreft de beslissing van de Europese Centrale Bank (ECB) maar één intrestvoet: degene die gebruikt wordt om de Europese banken te vergoeden die geld bij de ECB plaatsen.

Wat doen de banken met hun geld?

De bedoeling van die beslissing van de ECB is om de groei van de economie aan te moedigen door de banken in zekere zin te forceren om hun geld productief te investeren. De banken spelen inderdaad een belangrijke rol in de economie. Zij verzamelen het spaargeld van particulieren en ondernemingen en gebruiken het voor leningen. Dankzij de intresten op de kredieten kunnen ze hun kosten dekken en intresten uitkeren aan hun spaarders. Als de banken er niet in slagen om al hun liquide middelen te plaatsen, kunnen ze elkaar leningen toekennen of het geld op hun rekening bij de ECB zetten.

De economie aanmoedigen en export stimuleren

Het geld op die ECB-rekening wordt natuurlijk niet op de meest productieve manier gebruikt. Het kan niet dienen voor de investeringen van particulieren of ondernemingen. Omdat kredieten noodzakelijk zijn om de economie terug aan te zwengelen, probeert de ECB sinds 2012 om de banken te ontmoedigen om geld bij haar te deponeren. Met succes. Begin 2012 ging het nog om 800 miljard, terwijl het nu nog maar 36 miljard is. Door de verlaging van de rentevoet moet dat bedrag nog verminderen. Maar het is ook een ondersteuningsmaatregel voor de export. Door de daling van de waarde van de euro, stijgt de export en neemt de groei verder toe.

Stel uw vraagBekijk alle vragen