HomeMijn pensioen voorbereidenMypension: een handig hulpmiddel om u beter voor te bereiden op uw pensioen

Mypension: een handig hulpmiddel om u beter voor te bereiden op uw pensioen

Om uw aanvullend pensioen goed te kunnen voorbereiden, moet u eerst uw toekomstig pensioen kunnen berekenen. De overheid heeft een nieuwe website ontwikkeld om u daarbij te helpen.

Mypension.be, dat sinds enkele weken online staat, is het resultaat van vele jaren werk om alle informatie over het wettelijk pensioen van elke burger te coördineren en te centraliseren.

Drie stelsels, drie overheidsdiensten

In ons land bestaan er drie grote pensioenstelsels: het zelfstandigenstelsel, het werknemersstelsel en het stelsel van de openbare sector. De bijdragen van deze drie stelsels worden beheerd door drie verschillende instellingen: het RSVZ voor de zelfstandigen, de RVP voor de werknemers, en de PDOS voor de ambtenaren. Veel Belgische burgers hebben in de loop van hun carrière echter onder twee of zelfs drie verschillende stelsels gewerkt.

Tot nu toe was het voor 'gemengde' loopbanen moeilijk om een overzicht te krijgen van hun toekomstig wettelijk pensioen, omdat de betreffende informatie niet gecentraliseerd was. Sinds kort is dat nu eindelijk mogelijk, op mypension.be.

Gecentraliseerde carrièregegevens

Op mypension.be kunt u voorlopig nog niet uw pensioen berekenen (tenzij u enkel werknemer bent geweest), maar u kunt wel al controleren of de gegevens waarover de administratie beschikt, effectief overeenstemmen met het verloop van uw loopbaan. Daarvoor hoeft u alleen maar in te loggen op de beveiligde website, ofwel met een eID-kaartlezer, ofwel met een token, een procedure die al bekend is bij iedereen die TaxOnWeb gebruikt. U komt dan in uw beveiligde ruimte terecht, waar u uw contactgegevens kunt aanpassen en waar u alle gegevens over uw loopbaan onder het werknemers- en het zelfstandigenstelsel kunt raadplegen. Vanaf 2016 zouden ook de gegevens over het ambtenarenstatuut online moeten staan. U kunt trouwens ook ontbrekende informatie signaleren.

Ook de groepsverzekering en het VAPZ

Vanaf 2016 vindt u op de site ook alle gegevens over de aanvullende pensioenen voor de tweede pijler:

  • de groepsverzekering voor werknemers
  • de groepsverzekering, de individuele pensioentoezegging en het vrij aanvullend pensioen voor zelfstandigen

Ook de derde pijler is belangrijk

De website zal geen informatie opnemen in verband met individueel pensioensparen of langetermijnsparen. Uw bankier en uw verzekeraar kunnen u daarover echter alle gegevens bezorgen die u nodig hebt. Dit is trouwens de ideale gelegenheid om te controleren of u wel gebruik maakt van alle mogelijkheden om een aanvullend pensioen bijeen te sparen, met een klein fiscaal duwtje in de rug: in 2016 kunt u tot 940 euro pensioenspaargeld inbrengen, goed voor een korting op uw belastingen ter waarde van 30% van het gespaarde bedrag.