HomeOndernemenMoet ik leasen of lenen?

Moet ik leasen of lenen?

Ik heb radiologie-apparatuur nodig voor mijn medische praktijk. Hoe kan ik die het best financieren: via leasing of een klassieke lening op afbetaling? (George, 55 jaar)

De ene optie is niet noodzakelijk beter dan de andere. Alles hangt af van uw persoonlijke situatie. Maar voor we de verschillen tussen leasing en lening toelichten, leggen we kort uit wat leasing juist inhoudt.

Huren en financieren

Vandaag weet iedereen wel wat een lening is. Het begrip leasing is minder gekend. Het is nochtans eenvoudig:

 • Het leasingcontract wordt afgesloten voor een looptijd die korter is dan de levensduur van de apparatuur.
 • De leasemaatschappij koopt de apparatuur waarin u wilt investeren.
 • Ze blijft de eigenaar van de apparatuur, maar verhuurt ze aan u. De ‘huur’ die u betaalt is gebaseerd op de duur van de leasing, de geldende intrestvoeten en het verschil tussen de aankoopwaarde en de geschatte waarde op het einde van het contract (restwaarde).
 • Op het einde van het contract hebt u twee mogelijkheden:
  • U bezorgt de apparatuur terug.
  • U koopt ze door betaling van het bedrag dat contractueel overeengekomen werd (afkoopwaarde). Die mogelijkheid wordt ‘aankoopoptie’ genoemd. Naargelang de afkoopwaarde lager of hoger is dan 15% van de aankoopprijs, is er sprake van financiële of operationele leasing.

Gemeenschappelijke punten?

 • Eigenaar: veel leningen voorzien een clausule voor eigendomsvoorbehoud. Daarin staat dat de ontlener eigenaar blijft tot de laatste afbetaling. Bij een leasing is de leasingmaatschappij per definitie de eigenaar van de apparatuur die zij verhuurt. U wordt pas eigenaar als u de aankoopoptie uitoefent.
 • Eigen inbreng: als u leent om uw apparatuur te kopen, bent u niet verplicht het volledige bedrag te lenen. U kunt een deel met eigen middelen financieren. Bij een leasing wordt de eigen inbreng geregeld via een eerste huur die hoger uitvalt. De huur wordt berekend op basis van de aankoopprijs verminderd met uw inbreng.

Wat zijn de verschillen?

 • Bedrag van de mensualiteiten: voor een gelijke investering ligt het bedrag van de huur voor een leasing lager. Bij een lening zijn de terugbetalingen immers gebaseerd op de totaalwaarde van uw financiering.
 • Vervroegde terugbetaling: een lening kunt u mits betaling van een wederbeleggingsvergoeding vervroegd terugbetalen. Leasing biedt die mogelijkheid meestal niet.
 • Boekhouding:
  • Bij een lening wordt de gekochte apparatuur systematisch op uw balans ingeschreven. Ze maakt deel uit van het vermogen van uw onderneming en moet afgeschreven worden. De intresten komen in de resultatenrekening te staan en zijn dus aftrekbaar.
  • Bij een financiële leasing is de boekhoudkundige verwerking vergelijkbaar met die van een klassieke lening. De apparatuur wordt opgenomen in uw balans en afgeschreven volgens de economische levensduur ervan.
  • Bij een operationele leasing (of financiële renting) wordt de apparatuur niet opgenomen in uw balans. U kunt de huur wel volledig aftrekken als huurlasten.
 • Btw: uw medische activiteit is niet onderworpen aan btw. Voor ondernemingen onderworpen aan btw, is er wel een groot verschil tussen lenen en leasen. Zij kunnen de betaalde btw immers recupereren. Een logisch gevolg daarvan is dat de bank het btw-bedrag dan ook niet financiert. In het geval van een leasing koopt de leasemaatschappij de apparatuur en recupereert zij de btw. U betaalt btw op de maandelijkse huur. Op die manier financiert u dat bedrag ook.

Kortom, u moet goed nadenken voor u een keuze maakt. Een belangrijke factor is de technologie. Als u uw apparatuur snel wilt vervangen om up-to-date te blijven, is operationele leasing ongetwijfeld een interessantere formule voor u. U moet dan zelf de apparatuur niet doorverkopen als u ze wilt vernieuwen. Als u de apparatuur zo lang mogelijk wilt houden, is de keuze tussen lenen, financiële of operationele leasing moeilijker. Uw boekhouder kan u daarin raad geven. Ga dus zeker eens bij hem langs.

 

Stel uw vraagBekijk alle vragen