HomeVoordelig lenenMoet ik belastingen betalen op de huurinkomsten van mijn enige eigendom?

Moet ik belastingen betalen op de huurinkomsten van mijn enige eigendom?

Ik heb een appartement dat ik verhuur. Het is mijn enige eigendom. Zelf huur ik het huis waarin ik woon. Welk belastingtarief is er van toepassing op die vastgoedinkomsten? Gelden er andere regels aangezien het niet om een tweede eigendom gaat? (Koen, 49 jaar)

Of uw appartement uw enige eigendom is of niet, maakt voor de belasting op huurinkomsten niet zo veel uit. U wordt op dezelfde manier belast als was het huis dat u momenteel huurt ook uw eigendom.

Verhuren aan een privépersoon

De meest voorkomende situatie is die waarbij u uw appartement verhuurt aan een privépersoon, die de woning alleen gebruikt om erin te wonen (en niet om er een beroepsactiviteit uit te oefenen). In dat geval is de onroerende voorheffing precies dezelfde als indien u het appartement zelf zou bewonen. Het belastbare bedrag is gelijk aan het geïndexeerde kadastraal inkomen van uw appartement, vermeerderd met 40%. De indexatiecoëfficiënt is gebaseerd op de evolutie van de gezondheidsindex. Daardoor kunnen de huurprijzen aangepast worden aan de evolutie van de levensduurte. Voor het inkomstenjaar 2015 bedraagt die coëfficiënt 1,7059. Als uw kadastraal inkomen bijvoorbeeld 700 euro bedraagt en de verhuur begon op 1 januari 2014, dan is het belastbare bedrag voor het jaar 2014 gelijk aan 1.671,78 euro (= 700 euro x 1,7059 + 40%). Dat bedrag wordt aan uw andere inkomsten toegevoegd en wordt onderworpen aan de belastingschaal van de personenbelasting, net zoals uw loon. U hoeft dat niet zelf te berekenen. U moet alleen het kadastraal inkomen van uw appartement vermelden in uw belastingaangifte.

Andere situaties: opgelet!

Als u de woning echter verhuurt aan een privépersoon die er zijn professionele activiteit uitoefent, aan een vennootschap of een vzw, dan is de belasting hoger en de aangifte iets ingewikkelder. In ons artikel over belastingen op huurinkomsten leggen we de verschillende situaties in detail uit.

Stel uw vraagBekijk alle vragen