HomeMijn geld beherenLijfrente: hoe rente uit uw woning halen zonder ze te verlaten?

Lijfrente: hoe rente uit uw woning halen zonder ze te verlaten?

Levenslang in uw huis of appartement blijven wonen met garantie op comfortabele maandelijkse inkomsten is mogelijk. En dat dankzij de lijfrente. Waarin bestaat die bijzondere verkoopovereenkomst en welke voordelen biedt ze de verkoper en de koper?

Heeft het uur van uw pensioen geslagen en schrikt het idee u af dat u door gebrek aan geld uw woning op een dag moet verlaten? Dan is de lijfrenteformule u op het lijf geschreven!

Het is een formule waarmee de verkoper, meestal van een zekere leeftijd (minstens 65) de naakte eigendom van zijn woning overdraagt aan een koper, maar toch het vruchtgebruik ervan behoudt. Dat wil zeggen dat hij ervan kan genieten (erin wonen of ze verhuren) en dat voor de rest van zijn leven als hij dat wil.

In ruil krijgt de verkoper (of lijfrentenier) een maandelijkse rente van de koper (renteplichtige). De koper is verplicht die rente te betalen. Anders kan de overeenkomst – en dus de volle eigendom op het ogenblik van het overlijden van de lijfrentenier – zonder enige vorm van proces geannuleerd worden!

Een welkomstboeket

Die rente gaat meestal gepaard met een ‘boeket’. Dat is een geldsom die de koper aan de verkoper betaalt bij het afsluiten van de overeenkomst. Die som wordt bepaald in functie van de behoeften van de verkoper. Hier geldt het principe van de communicerende vaten: hoe groter het boeket, hoe lager de rente en omgekeerd.

Een rente beperkt in de tijd

Wordt de rente levenslang betaald? Iedereen kent de Française Jeanne Calment wel. Zij was de oudste mens ter wereld die met haar 122 jaar haar renteplichtige overleefd had.

Sinds dat uitzonderlijke geval voorzien de meeste overeenkomsten een rente beperkt in de tijd (bv. 10, 15 of 20 jaar). Als de koper op het einde van die periode stopt met het betalen van rente aan de verkoper, moet die laatste zijn woning niet verlaten. De overeenkomst kan inderdaad in alle mogelijke scenario’s voorzien, waarmee rekening gehouden moet worden voor het bedrag van het boeket en van de rente.

Een andere variant van lijfrente (eerder zeldzaam) is de vrije lijfrente. Daarmee beschikt de koper direct over de woning tegen betaling van meer rente. Van zijn kant kan de verkoper rekenen op een stabiele inkomstenbron zonder dat hij zich zorgen moet maken over de verhuur.

Lijfrente, een goede zaak voor de koper?

Voor de koper kan lijfrente een heel interessante beleggingsformule zijn, omdat:

  1. hij geen lening moet aangaan en dus geen intresten moet betalen op het ontleende kapitaal;
  2. hij geen (goede) huurder moet vinden of geen risico op leegstand loopt, omdat in 90% van de gevallen de lijfrentenier vraagt om in zijn woning te blijven;
  3. hij de betaling van zijn aankoop kan spreiden in de tijd zonder dat hij over een kapitaal moet beschikken dat groter is dan het boeket (en de kosten);
  4. hij, als de lijfrentenier voor het einde van de overeenkomst overlijdt, de volle eigendom van de woning verwerft voor een prijs die lager is dan de werkelijke waarde.

Toch zijn er enkele nadelen voor de koper:

  1. De rente betaald aan de lijfrentenier wordt elk jaar geïndexeerd (in tegenstelling tot de terugbetaling van een hypothecair krediet met vaste rentevoet).
  2. Buiten de onroerende voorheffing (als de lijfrente niet vrij is) en de lasten van de eigenaar (grote herstellingen enz.), moet de koper de registratierechten betalen, evenals de notariskosten en de commissie van het agentschap bij het afsluiten van de overeenkomst.
  3. Hij weet niet binnen welke termijn hij de volle eigendom krijgt.
  4. Als hij zelf sterft, moeten zijn erfgenamen de rente verder betalen.

Hoe wordt de rente berekend?

Op basis van statistieken wordt de waarde van het vruchtgebruik berekend in functie van de leeftijd, het geslacht en de levensverwachting van de vruchtgebruiker. Beide partijen kunnen onderhandelen over de geschatte waarde van het goed en het aandeel van het boeket. Maar de lijfrente is wettelijk bepaald en moet via de notaris geregeld worden.

Nieuwsbrief

Schrijf je in op onze nieuwsbrief en ontvang tal van tips en informatie over sparen, lenen en beleggen.