HomeVoordelig lenenLenen voor een nieuwe auto?

Lenen voor een nieuwe auto?

U hebt uw droomauto gevonden en wilt een lening aangaan. Waar moet u op letten?

De meeste autofinancieringen zijn leningen op afbetaling. De terugbetaling gebeurt via maandelijkse aflossingen. Het bedrag hangt af van de geleende som, de looptijd en natuurlijk van de intrestvoet.

Lening of verkoop op afbetaling?

Een lening op afbetaling sluit u onafhankelijk van de aankoop van uw auto af. In tegenstelling tot de verkoop op afbetaling: die is gelinkt aan uw aankoop. Volgens de wet moet u bij een verkoop op afbetaling een voorschot van 15% betalen. Als u genoeg spaargeld hebt, is die oplossing waarschijnlijk goedkoper. Als u niet de volledige som moet lenen, betaalt u ook minder intresten.

Jaarlijkse kostenpercentages

Eerste element om leningen te vergelijken: het jaarlijks kostenpercentage of JKP. Dat wordt berekend volgens een wiskundige formule. Het moet verplicht vermeld worden in elk kredietvoorstel. Het JKP bevat niet alleen de intrestvoet, maar ook alle kosten van uw krediet (dossier-, beheers- , verzekeringskosten, enz.). Dankzij die standaardisering vergelijkt u makkelijk verschillende offertes.

Totale kostprijs van het krediet

Maar het JKP is niet alles. De looptijd speelt ook een rol. De intrestvoet mag dan wel lager zijn, maar als de looptijd langer is, betaalt u globaal gezien misschien meer intresten terug. Daarom moet u de totale kostprijs van uw krediet bekijken. Dat is het verschil tussen de som die u leent en het totaal van de maandelijkse terugbetalingen.

Ballonkrediet?

Sommige kredietinstellingen stellen ook ‘ballonkredieten’ voor. Het principe is dat de laatste aflossing van uw krediet, ‘ballon’ genoemd, groter is dan de andere maandelijkse aflossingen. Die formule kan interessant zijn, als u uw auto wilt verkopen op het einde van de looptijd van uw krediet. Het bedrag dat u van de verkoop krijgt, dient dan voor de betaling van de ‘ballon’. Nadeel van die formule: de betaalde intresten liggen hoger, omdat u het grootste deel van het krediet pas op het einde terugbetaalt. Sluit zo’n formule alleen af, als u zeker bent dat u op het afgesproken moment over het nodige geld beschikt.