HomeBeleggen op maatLe Pen of Macron, welke gevolgen voor uw beleggingen?

Le Pen of Macron, welke gevolgen voor uw beleggingen?

Veel commentatoren focussen vandaag op de politieke gevolgen van de presidentverkiezingen in Frankrijk. Maar welke gevolgen kunnen ze hebben op de Europese economie en op uw beleggingen?

De tweede ronde van de presidentsverkiezingen is op meer dan één vlak uitzonderlijk. Om te beginnen is het de eerste keer sinds lang dat geen van beide presidentskandidaten deel uitmaken van de parlementaire meerderheid. Bovendien vertegenwoordigen noch Emmanuel Macron noch Marine Le Pen een traditionele partij. Uit de resultaten van de eerste ronde blijkt dat twee derde van de kiezers een uitgesproken voorkeur voor outsiders heeft. Want ook de partij van Jean-Luc Mélanchon wordt maar matig vertegenwoordigd in het parlement.

Twee uiteenlopende programma’s…

De tweede ronde van de presidentsverkiezingen komt dus neer op een confrontatie tussen extreemrechts en het centrum. Hun economische en politieke programma’s hebben heel wat tegenstellingen:

  • Emmanuel Macron, de centrum-kandidaat, is pro Europa en een groot voorstander van internationale handel en immigratie. Hij erkent dat Frankrijk tot nu redelijk weinig bezuinigingsmaatregelen genomen heeft. Hij wil niet alleen de budgettaire orthodoxie herstellen (een begrotingstekort dat terug onder de door Europa opgelegde limiet van 3% van het BBP ligt), maar ook substantieel de grootte van de staat verminderen en de wettelijke pensioenleeftijd verhogen (op dit ogenblik ligt die op 62 jaar). Standpunten waardoor hij wel eens als eerder rechts bestempeld wordt.
  • Marine Le Pen, extreemrechtse kandidate, neemt standpunten in die in lijn liggen met de ideeën van haar partij. Zij wil dat Frankrijk uit de Europese Unie en de euro stapt. Daarnaast wil ze immigraties serieus aan banden leggen, handelsovereenkomsten opzeggen en douanerechten vragen voor heel wat ingevoerde producten. Zij belooft dat ze 60.000 bijkomende ambtenaren zal aanwerven. Om dat programma te financieren rekent ze op invoerheffingen en belastingen voor ondernemingen die buitenlandse arbeidskrachten tewerkstellen.

… maar niet realiseerbaar?

De programma’s zijn elkanders tegenpolen. Maar de kans dat ze gerealiseerd worden, is relatief klein. Tenzij de partij die de presidentsverkiezingen wint ook de parlementsverkiezingen in juni wint. Geen van beide kandidaten wil immers een coalitie aangaan. Emmanuel Macron hoopt erop dat linkse of rechtse kiezers zijn partij een parlementaire meerderheid bezorgen. Die partij bestond vorig jaar trouwens nog niet.

Tenzij het volledig anders uitdraait, zal geen van beide kandidaten de meerderheid binnenhalen. De winnaar zal het moeten doen met een ‘cohabitatie’-regering en zal moeten onderhandelen met de parlementaire meerderheid. Hij of zij zal in elk geval geconfronteerd worden met een verdeeld Frankrijk dat hij/zij achter zijn/haar project zal moeten krijgen.

En de economie?

De Franse economie kent momenteel een heropleving. De economen van ING merken op dat het Franse BBP in 2015 en 2016 steeg. Het kende inderdaad een jaarlijkse groei van 1,2% en 1,1%. Dat is minder dan het Europese gemiddelde, maar meer dan het vorige Franse gemiddelde, dat tussen 2012 en 2014 op 0,5% stagneerde. Die heropleving komt voornamelijk door het binnenlandse verbruik, maar dat zal niet genoeg zijn om de werkloosheid te verminderen. Die bedraagt 10% en dat komt vooral door een heel rigide arbeidsmarkt.

Het zal u allicht niet verrassen dat het beleid van de centrum-kandidaat, Emmanuel Macron, de meest gunstige impact op de Franse economie zal hebben. Die zal echter, volgens de economen van ING, wel achterop blijven hinken tegenover die van de Europese buurlanden. Zeker in termen van export. Het op zichzelf terugplooien, waarvoor Marine Le Pen pleit, riskeert de groei van het land af te remmen. Om haar programma te financieren zal zij de Franse schuld enorm moeten verhogen. En dat heeft dan weer meer dan waarschijnlijk een negatieve impact op de financiële markten. Bovendien denken de economen dat als Marine Le Pen een referendum zou lanceren over de uitstap van Frankrijk uit de Europese Unie (de ‘frexit), het BBP de volgende drie jaar met 10% zou dalen. Dat komt overeen met een negatieve groei van meer dan 3% per jaar!

En voor uw beleggingen?

Zoals altijd is het moeilijk om betrouwbare financiële voorspellingen te doen. Zeker als er zo veel onbekende factoren zijn. We kennen de stembusuitslag van 8 mei en die van de parlementsverkiezingen van juni nog niet. We weten ook niet of de kandidaten hun programma kunnen realiseren, enz. De financiële markten, die een voorkeur hebben voor de centrum-kandidaat, hebben waarschijnlijk al de risico’s van een eventuele overwinning van extreemrechts in hun rente- en beursvooruitzichten ingecalculeerd. Meer dan ooit blijven diversifiëring en spreiding in de tijd de belangrijkste wapens in de strijd tegen de beursschommelingen die onvermijdelijk zijn.