HomeVoordelig lenenLage-energiewoningen en passiefhuizen: strengere normen

Lage-energiewoningen en passiefhuizen: strengere normen

Het is geen toeval dat lage-energiewoningen in de kijker zullen staan op Batibouw 2014. Vlaanderen heeft de energienormen voor nieuwbouw heel wat strenger gemaakt. Brussel en Wallonië volgen.

Sinds 1 januari 2014 moeten nieuwbouwprojecten in Vlaanderen voldoen aan veel strengere energienormen. Het maximale E-peil daalt van E70 naar E60. Met het energieprestatiepeil (E-peil) wordt het energieverbruik van een gebouw bedoeld. Hoe lager, hoe energiezuiniger het gebouw. Een passiefhuis heeft doorgaans een E-peil tussen 50 en 0. Vlaanderen komt dus dichter in de buurt van de passiefnorm. Brussel en Wallonië zullen de passiefnorm voor elke nieuwbouw opleggen vanaf 2015 en 2017.

Betere isolatie, minder verbruik

Het voornaamste kenmerk van lage-energiewoningen is hun lage energiebehoefte. Dat is het resultaat van:

  • Enerzijds een betere isolatie om het energieverlies naar buiten toe maximaal te beperken. Door bv. de muren en het dak te isoleren, ramen met dubbele beglazing en dubbele dichting te installeren. Die isolatie gaat meestal gepaard met een quasi perfecte luchtdichtheid en een gecontroleerd ventilatiesysteem. Daardoor worden energieverliezen door verluchting van de woning beter gecontroleerd.
  • Anderzijds een performanter verwarmingssysteem: condensatieketels van de laatste generatie, hernieuwbare energie…

Nog meer hernieuwbare energie

In Vlaanderen is het trouwens verplicht om een minimumhoeveelheid energie uit hernieuwbare energiebronnen te halen. U hebt de keuze uit:

  • Een zonneboiler.
  • Een zonnepaneleninstallatie om zelf elektriciteit te produceren.
  • Een condensatieketel op biomassa (meestal houtpellets) in plaats van fossiele energie.
  • Een warmtepomp: werkt ofwel op de buitenlucht ofwel via een put om de warmte op enkele tientallen meters diepte uit de grond te halen (geothermie).
  • Deelname aan een collectief project voor energievoorziening, zoals stadsverwarming of een gemeenschappelijke windmolen.

U kunt echter ‘ontsnappen’ aan die verplichting, als u nog strengere energienormen respecteert (E-peil lager of gelijk aan E54).

Brussel en Wallonië: op naar passief bouwen

De Vlaamse reglementering ligt dus in de lijn van een initiatief van de Europese Commissie. Vanaf 2021 moet elke nieuwbouw ‘bijna energieneutraal’ zijn. De andere gewesten zullen niet op zich laten wachten om die doelstelling te halen. Brussel wil de passiefnorm voor alle nieuwe gebouwen opleggen vanaf 2015. Dat betekent een E-peil lager dan E50. Het Waalse Gewest verplicht passiefwoningen vanaf 2017. Daarna zetten de drie gewesten hun koers voort om het E30-peil te halen. Dat is de Europese doelstelling voor nieuwbouw in 2021.

Bijkomende kosten?

Volgens de Vlaamse Confederatie Bouw, de beroepsfederatie voor de bouwsector, maken die nieuwe maatregelen een nieuwbouw gemiddeld 8.500 euro duurder dan in 2013. Die meerkosten kunt u nochtans zien als een investering op lange termijn. Door de isolatie en het gebruik van hernieuwbare energie zal uw jaarlijkse energiefactuur een stuk lager uitvallen.