HomeVoordelig lenenKom ik als alleenstaande in aanmerking voor een woonkrediet?

Kom ik als alleenstaande in aanmerking voor een woonkrediet?

“Ik ben het huren een beetje beu en wil dus graag mijn eigen stekje kopen. Wat ik me daarbij afvroeg: kom ik als alleenstaande in aanmerking voor een woonkrediet?” (Charles, 28 jaar)

Op zich maakt uw burgerlijke staat weinig uit bij de aanvraag van een woonkrediet. Er zijn andere elementen die een grotere doorslag geven bij het al dan niet krijgen van een positief antwoord.

Verhouding van terugbetaling ten opzichte van maandinkomsten

Door de band genomen mag de maandelijkse terugbetaling van uw woonlening maximaal 1/3 van uw maandloon bedragen. Dat streefcijfer wordt gebruikt om ervoor te zorgen dat het aandeel van uw terugbetaling niet te hard doorweegt in uw maandelijkse budget. Al heeft elke kredietinstelling haar eigen criteria en zijn sommige daar iets flexibeler in. Afhankelijk van het bedrag van uw maandaflossingen stelt dat mogelijk een groter probleem voor sommige alleenstaanden dan voor koppels. Maar dat is uiteraard afhankelijk van de kostprijs van uw immoproject en van uw loon.

Andere leningen

De financiële instelling die uw lening of krediet verstrekt, kijkt eerst en vooral of u uw kredietaanvraag financieel aankunt. Als bij uw aanvraag blijkt dat u al een of meerdere leningen lopen hebt, bv. een autolening of een persoonlijke lening, dan kan de kredietverlener sneller geneigd zijn om niet in te gaan uw aanvraag. Ook als u die andere leningen correct afbetaalt. Uw kredietverlener wil namelijk, gerelateerd aan het eerste punt hierboven, vooral vermijden dat u op termijn in de problemen komt.

Stabiliteit van het inkomen

Er wordt uiteraard gekeken naar de stabiliteit van uw inkomen. Een kredietverlener wil er toch enigszins zeker van zijn dat het geleende bedrag ook effectief terugbetaald kan worden. Hoe stabieler uw inkomen, hoe groter de kans dat u een positief antwoord krijgt op uw aanvraag.

Eigen financiële reserves

Ook het feit of de aanvrager een spaarzaam persoon is, speelt mee in het beslissingsproces. Een aanvrager die elke maand een bepaald bedrag opzijzet, maakt een positievere indruk dan iemand die bij wijze van spreken van maand tot maand leeft. Het boezemt vertrouwen in dat u een buffer hebt om mogelijke moeilijke situaties op te vangen. Bovendien is de wetgeving onlangs strenger geworden en wordt het moeilijker om een lening te krijgen zonder een minimum aan eigen inbreng. Dat kan, afhankelijk van de totale kostprijs van het project, oplopen tot 20% van die kostprijs.

De mogelijke goedkeuring van een hypothecaire lening hangt met andere woorden van heel wat zaken af. Elk dossier loopt anders en daarom is het moeilijk een algemeen antwoord te formuleren. Voor een gedetailleerd zicht op uw eigen mogelijkheden, neemt u dan ook beter gewoon contact op met uw bankier. Die zal snel duidelijkheid kunnen scheppen.

Stel uw vraagBekijk alle vragen