HomeOndernemenKleine ondernemingen: een statuut voor ambachtslieden

Kleine ondernemingen: een statuut voor ambachtslieden

Sinds 1 juni kunnen ambachtslieden een wettelijke erkenning aanvragen bij de FOD Economie. Dankzij die erkenning kunnen ze de kwaliteit en het authentieke karakter van hun ambacht meer bekendheid geven.

Op 1 juni is de wet over het statuut van ambachtsman of -vrouw in ons land in werking getreden. Het is vooral de bedoeling om hun knowhow en het authentieke karakter van hun activiteit te erkennen en te beschermen.

De wettelijke definitie

Volgens de wet is een ambachtsman of ambachtsonderneming, een natuurlijk persoon of een rechtspersoon actief in de productie, de transformatie, de reparatie, de restauratie van voorwerpen, de levering van diensten waarvan de activiteiten in essentie betrekking hebben op manuele aspecten, op een authentiek karakter, en die een zekere kennis ontwikkelen gericht op kwaliteit, traditie, creatie of innovatie.

Die definitie is alleen van toepassing op ondernemingen met minder dan 20 werknemers. Ze moeten ingeschreven zijn in de Kruispuntbank van Ondernemingen als handelsonderneming, ambachtsonderneming of niet-handelsonderneming naar privaatrecht. Om een erkenning te krijgen, moeten ze een aanvraag indienen bij de Commissie ‘Ambachtslieden’ van de FOD Economie.

Een officiële erkenning

De ambachtslieden van wie de aanvraag aanvaard wordt, krijgen officieel de hoedanigheid van ambachtsman.

  • Ze mogen het officiële logo in hun uitstalraam hangen.
  • Ze worden opgenomen in de lijst van erkende ambachtslieden die binnenkort gepubliceerd wordt door de FOD Economie.

Een mooie kans voor ambachtslui om hun knowhow te laten erkennen en te promoten.