HomeMijn geld beherenKinderopvang, kampen en speelpleinwerking zijn fiscaal aftrekbaar

Kinderopvang, kampen en speelpleinwerking zijn fiscaal aftrekbaar

Uw kinderen op kamp of naar de speelpleinwerking sturen mag dan wel een praktische oplossing zijn, gratis is het niet. Gelukkig zijn sommige kosten fiscaal aftrekbaar.

Opdat u de kosten voor opvang fiscaal kunt aftrekken, moeten ze voldoen aan de volgende voorwaarden:

  • de speelpleinen of andere opvangplaatsen moeten erkend, goedgekeurd of gesubsidieerd zijn door de overheid of Kind & Gezin;
  • de activiteiten moeten plaatsvinden voor of na de schooluren, op woensdagnamiddag, op vakantiedagen of tijdens de schoolvakanties;
  • uw kinderen mogen niet ouder zijn dan 12 jaar op het moment dat u ze aan het opvangcentrum of speelplein toevertrouwt (voor kinderen met een zware handicap is dat 18 jaar);
  • u moet de kinderen fiscaal ten laste hebben;
  • u moet de nodige documenten kunnen voorleggen die bewijzen dat aan alle voorwaarden voor de belastingaftrek is voldaan.

Aftrekbare bedragen

Het maximaal aftrekbare bedrag per dag en per kind bedraagt 11,20 euro. Ook voor een halve dag opvang hebt u recht op datzelfde bedrag. Opgelet: als de kosten minder dan 11,20 euro bedragen, mag u alleen het werkelijk betaalde bedrag aftrekken.

U mag ook de overnachtingskosten aftrekken, maar het plafond blijft 11,20 euro per dag.

Belangrijke noot: uitstappen, culturele activiteiten, natuurklassen of sportieve activiteiten die georganiseerd worden door scholen zijn niet aftrekbaar. Ook lidgeld van een sportclub of een jeugdvereniging mag u niet aftrekken.