HomeVoordelig lenenKan ik nog lenen voor een huis als ik al 2 woonleningen heb lopen?

Kan ik nog lenen voor een huis als ik al 2 woonleningen heb lopen?

“Mijn vrouw en ik hebben al een eigen woning en een tweede verblijf. Nu willen we graag investeren in een derde pand. Kunnen wij nog lenen voor dat pand, aangezien we al twee woonleningen hebben?” (Karel, 51)

Het is niet eenvoudig om daarop een eenduidig antwoord te formuleren. Er zijn namelijk veel factoren die er invloed op hebben. Hieronder vindt u alvast de drie meest doorslaggevende elementen om een positief antwoord van uw kredietgever te krijgen:

  • Voldoende terugbetalingscapaciteit: doorgaans wordt de norm gehanteerd dat uw terugbetalingen maximaal een derde van uw inkomen mogen bedragen. Dat werd zo bepaald om er zeker van te zijn dat u voldoende overhoudt om te voorzien in uw levensonderhoud. Voor een gunstig antwoord op uw vraag, hangt er ook veel af van de aard van uw investering. Als u investeert in een opbrengsteigendom bv., worden de mogelijke opbrengsten mee in rekening gebracht.
  • De waarde van de openstaande kredieten tegenover de waarde van de panden die in borg gegeven worden, moet binnen de limieten zijn. Dat is afhankelijk van de acceptatiepolitiek van de kredietgever in kwestie. Ook de kwaliteit en andere elementen in uw dossier kunnen een rol spelen voor een eventuele ja of nee op uw vraag. Belangrijk: voor bepaalde investeringen, zoals een opbrengsteigendom, wordt meestal verwacht dat u zelf voldoende eigen middelen kunt inbrengen.
  • Er mogen geen negatieve gegevens zijn: de lopende kredieten (zowel woonkredieten, consumentenkredieten of andere) moeten correct afbetaald worden. Er mogen geen meldingen zijn in het negatieve luik van de Centrale voor Kredieten aan Particulieren.

Om te weten of uw specifieke plannen kans maken op slagen, overlegt u dus beter even met uw vertrouwde bankier of makelaar. Succes!

Stel uw vraagBekijk alle vragen