HomeVoordelig lenenKan ik nog een woonlening krijgen op mijn 59ste?

Kan ik nog een woonlening krijgen op mijn 59ste?

Binnenkort word ik 59. Ik wil graag weten of ik nog een hypothecaire lening kan krijgen. Op hoeveel jaar? Helpt het als ik een deel zelf financier? (Marie, 58 jaar)

In principe kunt u op die leeftijd nog perfect een woonlening aangaan. Maar niet alle banken staan erom om te springen.

Voldoende inkomsten

Vooraleer een bank een hypothecaire lening toestaat, is ze wettelijk verplicht om na te gaan of de ontlener in staat is om maandelijks het verschuldigde bedrag terug te betalen en dat gedurende de volledige looptijd van het krediet. Op die manier beschermt ze de ontlener en zijn erfgenamen.

De kwestie van uw leeftijd

Als u de 60 nadert, gaat het om een bijzondere situatie.

  • Enerzijds komt uw pensioen in zicht. Ergens tussen vandaag en uw 65ste gaat u met pensioen. Het wettelijke pensioen ligt lager dan uw salaris. Uw terugbetalingscapaciteit neemt dan ook af. In principe hebt u op uw 55ste een schatting van uw toekomstig pensioen gekregen. Is dat niet het geval, dan kunt u het altijd vragen aan de Federale Pensioendienst (dat kan zelfs online via mypension.be). Zo kent u exact uw inkomsten en uw terugbetalingscapaciteit.
  • Anderzijds nadert u statistisch gezien het einde van uw leven. Als u op 20 jaar of meer wilt lenen, kan dat een probleem zijn. U zult wel sneller een krediet op 10 jaar krijgen.

Inbreng van eigen middelen

Als u de aankoop deels financiert met eigen middelen, is dat een geruststelling voor uw bankier. Het te ontlenen bedrag en de maandelijkse aflossingen liggen dan lager. En het risico dat de bank haar geld niet terugziet, wordt ook kleiner. U hebt dus meer kans dat u een lening krijgt.

En de schuldsaldoverzekering?

In tegenstelling tot wat de meesten denken, is een schuldsaldoverzekering niet verplicht. Alles hangt af van het beleid van de bank. Maar als u er eentje afsluit, pleit dat zeker in uw voordeel. Denk er wel aan dat het om een levensverzekering gaat. De premies liggen dus een stuk hoger op uw leeftijd. Onderhandel met uw bankier en probeer hem te overtuigen dat die verzekering niet echt noodzakelijk is. Ook daar kan de inbreng van eigen middelen de doorslag geven.

Hoe dan ook, laat u niet ontmoedigen. Met een goede voorbereiding hebt u een stevig dossier en krijgt u uw lening!

Stel uw vraagBekijk alle vragen