HomeVoordelig lenenKan ik een verhuurd appartement verkopen?

Kan ik een verhuurd appartement verkopen?

Ik heb een appartement dat momenteel verhuurd wordt met een standaardhuurcontract. Kan ik dat appartement te koop zetten? (Paul, 84 jaar)

Als eigenaar kunt u uw appartement altijd verkopen, ongeacht het huurcontract dat u met de huurder hebt gesloten.

Overdracht van het huurcontract

Volgens de wet wordt het lopende huurcontract dan wel overgedragen op de nieuwe eigenaar, die vanaf dan gebonden is aan alle rechten en verplichtingen die voordien de uwe waren.

Hebt u met uw huurder een huurcontract voor hoofdverblijfplaats gesloten (het meest voorkomende type contract) ? Dan betekent dit dat het contract verplicht wordt aangegaan voor een dur van 9 jaar en dat de looptermijn gerespecteerd moet worden. De nieuwe eigenaar kan het contract evenwel voortijdig opzeggen in de drie volgende gevallen.

Opzegging als de koper het goed zelf wil betrekken

Als de eigenaar of een familielid van de eigenaar het goed wil betrekken, kan hij het contract op elk moment en zonder vergoeding verbreken, op voorwaarde dat er een opzeggingstermijn van zes maanden wordt gerespecteerd.

Maar let op, de opzeggingsbrief moet duidelijk de naam vermelden van de persoon die het goed zal bewonen. Indien die persoon iemand anders is dan de koper, moet de brief de graad van verwantschap van de persoon die effectief zal betrekken. De huurder kan daarenboven om een bewijs van deze verwantschap vragen. In elk geval moet nadien het goed worden betrokken binnen het jaae na het verstrijken van het opzegtermiin. Het moet dan gedurende minstens twee jaar effectief en ononderbroken worden bewoond. Is dat niet het geval, dan kan de huurder aansprak maken op een vergoeding van 18 maanden huur.

Opzegging voor grote werkzaamheden

Als de nieuwe eigenaar grote renovatiewerken wil uitvoeren, moet hij wachten tot na het derde of het zesde jaar van het huurcontract.. Eén uitzondering: als de eigenaar meerdere woningen in hetzelfde gebouw bezit. In dat geval kan hij het huurcontract op elk moment beëindigen, behalve tijdens het eerste jaar. In alle gevallen moet er een opzegtermijn van zes maanden gerespecteerd worden.

De werken moeten de bestemming en de stedebouwkundige voorschriften die van toepassing zijn op het verhuurde goed eerbiedigen. Ze moeten ook betrekking hebben op het door de huurder bewoonde gedeelte. Bovendien moet de totale kostprijs van de werken minstens gelijk zijn aan drie jaar huur (of twee jaar huur van alle appartementen samen, als de eigenaar meerdere appartementen bezit in hetzelfde gebouw). De werken moeten aanvangen ten laatste zes maanden na het einde van de opzegperiode, en uiterlijk 24 maanden na het einde van het opzegperiode voltooid worden.

Als hij die termijnen en voorwaarden niet naleeft, loopt de eigenaar, tenzij hij bewijs kan leveren van buitengewone omstandigheden, het risico veroordeeld te worden om de vroegere huurder een schadevergoeding te betalen gelijk aan 18 maanden huur.

Opzegging zonder reden

Het is ook mogelijk het huurcontract te beëindigen zonder motivering, maar die mogelijkheid is bijzonder duur. Ten eerste kan dit maar, net als bij grote werken, bij het verstrijken van de eerste of de tweede driejarige periode van het huurcontract. ,Ten tweede moet u rekening houden met een opzeggingstermijn van zes maanden. Daarenboven moet u de huurder een opzeggingsvergoeding betalen: die is gelijk aan negen maanden huur als het contract wordt verbroken op de derde verjaardag van het contract, zes maanden huur op de zesde verjaardag.

De bovenstaande regels geven u alvast een algemeen idee van het onderwerp, maar er bestaan nog meer specifieke gevallen en verhaalmogelijkheden. Uw koper zal ongetwijfeld veel te bespreken hebben met zijn notaris. U hebt intussen aan uw verplichtingen voldaan door de koper op de hoogte te brengen van het bestaan van een huurcontract en van de voorwaarden ervan. Maar natuurlijk bespreekt u toch deze complexe materie best met uw notaris of uw advocaat.

Stel uw vraagBekijk alle vragen