HomeVoordelig lenenKan ik een hypothecair krediet afsluiten als ik ben opgenomen in het positieve luik van de Kredietcentrale?

Kan ik een hypothecair krediet afsluiten als ik ben opgenomen in het positieve luik van de Kredietcentrale?

Ik word vermeld in het positief luik van de Kredietcentrale van de Nationale Bank. Kan ik dan toch een hypothecair krediet krijgen? (Sabhat, 32 jaar).

Maak u geen zorgen: die vermelding is heel normaal. In feite kunnen alle kredieten die u hebt afgesloten opgenomen worden in twee luiken van de Kredietcentrale

  • Het positieve luik of de "witte lijst" bevat alle gegevens van uw kredieten, ongeacht of ze werden afgesloten bij financiële instellingen, een uitgever van kredietkaarten of een grootwarenhuis.
  • Het negatieve luik of de "zwarte lijst" bevat al uw kredieten waarvoor u een afbetalingsachterstand hebt of die u helemaal niet meer afbetaalt. Opgelet: deze kredieten blijven tot 12 maanden na de terugbetaling ervan in het negatieve luik staan.

Kortom, uw inschrijving is gewoon een volledige lijst van uw lopende kredieten. 

Het positieve luik: positief voor de kredietgever

Alle kredietgevers zijn verplicht de Kredietcentrale te raadplegen. Wanneer u een hypothecair krediet aanvraagt, zal uw bank die lijst raadplegen om na te gaan of u al dan niet in staat bent om uw krediet terug te betalen. De bank zal uw lopende kredieten (en het bedrag van de maandelijkse afbetalingen) vergelijken met haar raming van uw terugbetalingscapaciteit.

Opgelet: al uw kredietopeningen worden onder de loep genomen, ongeacht of u ze gebruikt!

Kijk uw situatie na

Alles hangt dus af van uw situatie. Een goed uitgangspunt is het raadplegen van uw dossier bij de Kredietcentrale:

  • Via het webplatform van de Nationale Bank, aan de hand van uw identiteitskaartlezer.
  • Via brief, waarbij u een kopie voegt van de voor- en achterkant van uw identiteitskaart.
  • Aan de loketten van de Nationale Bank.

Zo verkrijgt u de lijst van alle kredieten die op uw naam zijn geregistreerd, met inbegrip van de ongebruikte kredietopeningen waarvan u het bestaan bent vergeten.

Tot wanneer in de positieve lijst?

Een krediet wordt 3 maanden en 8 dagen na de terugbetaling op de geplande einddatum geschrapt uit de positieve lijst.

Kredietopeningen worden geschrapt zodra de Nationale Bank op de hoogte wordt gebracht door de instelling die het krediet heeft toegekend. Die instelling moet dat in principe binnen de twee dagen doen.

En dan?

Wilt u uw kansen om een hypothecair krediet te verkrijgen maximaliseren (of een zo groot mogelijk bedrag lenen), denk er dan aan om de kredieten waarvan er nog slechts enkele maandelijkse afbetalingen overblijven terug te betalen.

Stel uw vraagBekijk alle vragen