HomeOndernemenJobstudenten: wat zijn de nieuwe regels?

Jobstudenten: wat zijn de nieuwe regels?

Ik ben op zoek naar een vakantiejob. Vrienden hebben me gezegd dat er maxima zijn die niet overschreden mogen worden. Waar hebben ze het over? En waar moet ik op letten? (Jonathan, 17 jaar).

Uw vrienden hebben gelijk, maar het moet een beetje genuanceerd worden. In feite moet u rekening houden met drie plafonds. Het eerste is van toepassing op uw werkgever. De twee andere kunnen een impact hebben op de financiën van uw ouders (en dus ook op die van u).

Eerste plafond: maximaal 475 uur!

Het eerste plafond betreft het aantal werkuren dat u als student kunt presteren zonder dat uw werkgever sociale bijdragen moet betalen. Hij betaalt dan alleen solidariteitsbijdragen, die een stuk lager uitvallen dan de sociale bijdragen. Dat plafond heeft dus geen directe impact op u, maar wel op uw werkgever. Als u het overschrijdt, wordt u immers een stuk duurder voor hem. In die mate zelfs dat hij u misschien liever niet meer tewerkstelt. Onrechtstreeks kan het dus wel een impact op u hebben.

Vorig jaar werd dat plafond nog berekend in dagen. U kon slechts 50 dagen als jobstudent werken. Maar die manier van berekenen was niet volledig correct. Het aantal dagen hield immers geen rekening met het aantal gewerkte uren. Vooral studenten die ’s avonds enkele uren bijklusten, werden daardoor afgestraft. De regering heeft dus beslist om het plafond in werkuren en niet in dagen te berekenen. Om te weten hoeveel uren u nog hebt, surft u naar Student@Work.

Voor gelegenheidsarbeid in de horeca kan uw werkgever daar nog 50 extra werkdagen aan toevoegen. Hij geniet dan ook van verminderde sociale bijdragen (maar die zijn iets minder interessant).

Tweede plafond: uw hoedanigheid van ‘kind ten laste’

Zolang u niet op eigen benen staat, kunnen uw ouders u in hun belastingaangifte inbrengen als ‘kind ten laste’. Daardoor genieten ze van een grotere aftrek. Maar als u dat plafond overschrijdt, verliest u die hoedanigheid (en betalen uw ouders dus meer belastingen). Voor de inkomsten van 2017 zit het systeem als volgt in elkaar (op enkele uitzonderingen na):

  • U mag maximaal 3.200 euro netto verdienen als u ten laste bent van beide ouders. Bent u ten laste van een alleenstaande ouder, dan is dat 4.620 euro.
  • Voor die berekening wordt er geen rekening gehouden met de eerste schijf van 2.660 euro bruto verdiend als jobstudent. Dat is wel het geval voor alles wat dat bedrag overschrijdt.
  • Als de ouder die voor u zorgt alimentatie krijgt, wordt daarmee rekening gehouden in het bedrag voor alles wat 3.200 euro overschrijdt.

Voorbeeld: krijgt uw vader of moeder 4.000 euro alimentatie per jaar, dan moet u 800 euro toevoegen aan het nettosalaris dat u als jobstudent krijgt om het plafond te berekenen. Dan blijft er nog maar 3.820 euro netto over om het niet te overschrijden. In het kader van uw 475 uur als jobstudent kunt u 2.660 euro bruto verdienen. In principe stelt dat geen probleem, tenzij u echt heel veel werkt of als u enorm veel verdient.

Derde plafond: kinderbijslag

Het derde plafond - voor de kinderbijslag - hangt niet af van wat u verdient, maar van de manier waarop u uw dagen doorbrengt.

Onder de 18 – zoals voor u het geval is – geldt er geen limiet. Omdat u nog schoolplichtig bent, mag u niet overdag werken, behalve in het weekend en tijdens schoolvakanties.

Eens 18 worden de zaken ingewikkelder:

  • Werkt u tijdens de schoolvakanties, dan geldt er geen enkele limiet.
  • Werkt u tijdens het schooljaar, dan mag u niet meer dan 240 uur per trimester werken.
  • Beëindigt u uw studies in juni van dit jaar, dan kunt u nog als jobstudent werken. Maar de limiet voor juli, augustus en september is 240 uur. Als u zich inschrijft als werkzoekende, begint uw wachttijd in augustus en bent u onderworpen aan een tweede limiet. Vanaf augustus mag u niet meer verdienen dan 530,49 euro bruto per maand. Als u één van die limieten overschrijdt, verliest u uw recht op kinderbijslag.

We wensen u veel succes in uw zoektocht naar een (vakantie)job!

Stel uw vraagBekijk alle vragen