HomeMijn geld beherenJean-Pierre, CEO van Record Bank: "Het beroep van bankier focust op het menselijke aspect."

Jean-Pierre, CEO van Record Bank: "Het beroep van bankier focust op het menselijke aspect."

Tom is journalist en klant bij Record Bank. Hij wil met klanten en medewerkers van de bank spreken. Het is zijn bedoeling om een portrettenreeks te maken die u meer over ons vertelt. Vandaag heeft hij een afspraak met Jean-Pierre Verbeken, CEO van Record Bank.

Dag Jean-Pierre. Of moet ik u met ‘meneer Verbeken’ aanspreken?

Jean-Pierre is heel goed. ‘Zonder pretentie’ is een van onze waarden. En als we waarden naar voren willen schuiven in onze communicatie, moeten we die in ons dagelijks werk beleven. Dat is de beste manier om er zeker van te zijn dat ze elke dag vertaald worden in de relaties met onze klanten. Als CEO van de bank moet ik het voorbeeld geven aan al onze medewerkers. Het is essentieel voor mij om die waarden te belichamen.

Lukt het u?

Om eerlijk te zijn, is dat elke dag een uitdaging. Het is niet altijd makkelijk. Hartelijk blijven in een stresssituatie is bv. ook niet altijd evident. Dat vraagt een inspanning. Maar dat is juist wat telt: inspanningen leveren. We kunnen niet altijd perfect zijn. Maar we kunnen wel elke dag proberen om die doelstellingen te halen. Allemaal samen. Want het hele managementteam heeft zich daar 100% voor geëngageerd. We ondersteunen en stimuleren elkaar. Want we zijn er ons bewust van dat het belichamen van die waarden een collectieve denkwijze is.

Maar waarom zijn die waarden zo belangrijk?

Omdat zij aangeven wie we zijn. Alle banken oefenen hetzelfde beroep uit en bieden gelijkaardige producten aan. Om het verschil te maken moeten we dus een sterke identiteit en sterke waarden hebben. We hebben ervoor gekozen om onze waarden op het menselijke aspect van ons beroep te focussen. Want dat is voor ons het belangrijkste. We stellen onze klanten centraal. We hebben niet de pretentie dat we de grootste of de sterkste zijn. We willen eenvoudig en hartelijk zijn. En we weten dat onze klanten die hartelijkheid op prijs stellen. Net zoals voor de klare taal die we spreken: we willen elk product op een eenvoudige manier uitleggen. Maar dat geldt niet alleen voor het product zelf. We hebben ook aandacht voor wat het product concreet voor onze klanten kan betekenen en waarom we denken dat het aan zijn behoeften beantwoordt.

U hebt vroeger bij ING gewerkt. Dat is een grote bank. Waarin zit het verschil met een kleine bank?

Ik moet u direct tegenspreken. Record Bank is geen ‘kleine bank’ meer. Onze balans bedraagt meer dan 20 miljard euro. Tussen de kleine banken maken wij deel uit van de grootste. Maar gelukkig hebben we nog altijd een organisatie van klein formaat. Met de nodige souplesse en een echte ondernemersmentaliteit. Onze medewerkers zijn heel gemotiveerd en willen de zaken doen bewegen. We hebben dus de mogelijkheid om heel snel te reageren. Onze structuur voor het nemen van beslissingen is heel eenvoudig gebleven. We kunnen dus snel nieuwe beslissingen nemen en ervoor zorgen dat ze uitgevoerd worden. Opgelet, ik heb geen kritiek op grote organisaties zoals ING. Het is ons moederbedrijf. Het is logisch dat de beslissingsprocessen binnen een grote onderneming complexer zijn. Maar we moeten voordeel halen uit onze souplesse en zo het verschil maken.

Sinds een viertal jaar staat u aan het hoofd van Record Bank. Wat kunt u besluiten na die eerste jaren?

Ik ben hier in 2012 gestart. Amper 4 jaar na de financiële crisis. Maar Record Bank heeft een efficiënte organisatie en een stevige balans. De crisis doorstaan was niet voldoende voor haar. Ze heeft er haar voordeel uit gehaald. Onze klanten weten dat Record Bank een gezonde en betrouwbare bank is.

De gevolgen van de financiële crisis hebben zich natuurlijk in de hele sector laten voelen. Zelfs bij de banken die niet direct geïmpacteerd waren. De verstrenging van de regelgeving – een uitstekende zaak voor het financiële landschap en voor de consumenten – heeft alle banken onder druk gezet. Ondanks die moeilijke context en de heel lage rentevoeten is Record Bank erin geslaagd gezond te blijven en goede resultaten neer te zetten.

Waaraan is dat succes te danken?

Eerst en vooral aan onze medewerkers. We hebben het geluk dat onze medewerkers heel gemotiveerd zijn. Zowel intern als in het netwerk van onze zelfstandige agenten en makelaars. Ze ondersteunen ons bankmodel dat op het menselijke aspect gericht is. En zij hebben dat imago naar onze klanten geprojecteerd.

De voortdurende verlaging van de rentevoeten blijft toch een echte uitdaging of niet?

Natuurlijk. Het is moeilijk om aan onze klanten uit te leggen wat er allemaal op de markt gebeurt. Zeker als de pers, zoals de laatste weken, het heeft over negatieve rentevoeten. Net dan worden duidelijkheid en transparantie zo belangrijk. We proberen onze klanten continu te informeren. Om hun spaargeld voldoende rendement te bieden.

We mogen het positieve van de zaak niet uit het oog verliezen. Door de lage intrestvoeten kunnen we heel interessante kredieten aanbieden. Of het nu voor een hypothecaire lening of een consumentenkrediet is. We hebben ons aanbod ook uitgebreid met beleggingsfondsen.

Maar beleggingsproducten zijn toch complexer?

Dat is nu net de uitdaging. Ook op dat vlak willen we onze waarden handhaven. We willen transparante en eenvoudige producten zonder pretentie. Het is niet onze bedoeling ‘de markt te verslaan’. We proberen gewoon de evolutie ervan te volgen. Met eenvoudige producten waarvan we de kosten zo veel mogelijk kunnen beperken om onze klanten zo een beter rendement te geven. We bieden natuurlijk ook andere producten aan. Maar niet onder onze naam. We willen dat ons aanbod coherent blijft.

Record Bank biedt altijd een gratis zichtrekening aan. Maar dat brengt toch bepaalde kosten met zich mee. Waarom vindt u het belangrijk om die zichtrekening gratis te houden? 

De zichtrekening is een basisproduct. Daarmee kunnen onze klanten in hun dagelijks leven geld ontvangen en betalingen uitvoeren. We willen aan die basisbehoeften voldoen en die diensten gratis aanbieden. We zijn natuurlijk zo georganiseerd dat het ons zo weinig mogelijk kost. Daar waar we een toegevoegde waarde voor onze klanten kunnen betekenen – zoals voor kredieten of beleggingen – halen we wat rendement uit. Dat is ook noodzakelijk: om een gezonde bank te blijven moeten we winst maken. Die dient dan om onze financiële structuur te versterken. Maar we verliezen nooit uit het oog dat we voor onze klanten werken en vooral dat we met hun geld werken.

En wat biedt u uw klanten in 2016?

We gaan op dezelfde weg verder. En blijven een bank met eenvoudige producten voor particulieren en lokale ondernemers. Met zelfstandige agenten die hun klanten goed kennen en weten welke producten het beste voor hen zijn. We willen hun vorming trouwens verder uitbouwen. Parallel breiden we ons digitale aanbod verder uit, zodat we dicht bij de klant kunnen blijven. Een recent voorbeeld daarvan is de Get This Car[NT1]  app. Daarmee berekent u heel eenvoudig de kosten van een krediet door een autoreclame te scannen of door een model in te voeren.

En wat wenst u uw klanten voor 2016?
 

Ik hoop dat zij zullen merken dat we onze waarden meer en meer realiseren in alles wat we voor hen doen. Intern zijn we erin geslaagd om een echte familie te worden. We hopen dat onze klanten in 2016 deel gaan uitmaken van die familie.