HomeVoordelig lenenJérôme, kredietspecialist bij Record Bank: "Iemand een krediet geven, is hem vertrouwen."

Jérôme, kredietspecialist bij Record Bank: "Iemand een krediet geven, is hem vertrouwen."

Tom is journalist en klant bij Record Bank. Hij wil met klanten en medewerkers van de bank spreken. Het is zijn bedoeling om een portrettenreeks te maken die u meer over ons vertelt. Vandaag heeft hij een afspraak met Jérôme, kredietspecialist bij Record Bank.

Dag Jérôme, stelt u zich eventjes voor aan onze lezers?

Tuurlijk! Ik ben Jérôme en werk sinds een jaar en half bij Record Bank als kredietspecialist. Daarvoor werkte ik in de autosector.

Dat gebeurt niet elke dag: van de auto- naar de banksector overstappen.

Nee, inderdaad niet. Record Bank kent enorm veel autokredieten toe. Ze wil dicht bij haar klanten staan en is altijd op zoek naar producten die aan hun behoeften beantwoorden. De kredietafdeling wilde dus iemand aannemen die de sector goed kent. Zowel aan de kant van de klanten als aan de kant van de autodealers.

Dat klinkt inderdaad logisch. Waaruit bestaat uw dagelijks werk?

Een van mijn belangrijkste taken is volgen wat er op de markt gebeurt. Ik check regelmatig online of onze tarieven nog altijd competitief zijn. Ik neem ook deel aan discussies over promotionele tarieven.

Promotionele tarieven?

Tijdens speciale evenementen, zoals het Autosalon, lanceren we dikwijls promo-acties. Maar zo’n actie mag niet ten koste van alles gaan. We moeten onze voeten op de grond houden en niet tegen elkaar beginnen opbieden. Dat is alleen maar in het nadeel van de rentabiliteit van de kredieten.

Zelfs tijdens het Autosalon?

U moet weten dat Record Bank volgens een heel eenvoudig bankmodel werkt. We zamelen het spaargeld van onze klanten in om kredieten te kunnen geven. Kredieten zijn dus onze belangrijkste inkomstenbron. Een belangrijk deel van de intrestvoeten op kredieten dient om onze spaarders te belonen. Als we geld verliezen aan kredietzijde, wordt het moeilijk om rente uit te keren. We moeten er dus op letten dat we dat financieel evenwicht – zelfs tijdens onze promo-acties – behouden.

Wat zijn uw andere taken?

Ik denk mee na over de lancering van nieuwe producten. Die denkoefening draait rond twee assen. Enerzijds bestuderen we de markt en het aanbod van de concurrentie. Zien we een nieuw product, dan vragen we ons af of het beantwoordt aan de behoeften van de klant. Als dat het geval is, doen we het nodige om het ook in ons aanbod op te nemen. Anderzijds zoeken we uit wat onze klanten graag zouden hebben. Op die manier hebben we in september 2015 het product Hypo Plus gelanceerd. We hadden al een krediet om de betaling van een voorschot bij aankoop van vastgoed te financieren. Maar we hebben gemerkt dat veel mensen ook hun notariskosten willen financieren. We zagen trouwens ook dat veel klanten op zoek waren naar een middel om successierechten te betalen. Veel families verkopen uiteindelijk het huis dat ze erfden, omdat ze die rechten niet kunnen betalen. Terwijl het eigenlijk een goedkope manier is om eigendom te verwerven. We hebben die verschillende gevallen in een product gestoken dat verschillend is van de hypothecaire lening. En dat hebben we Hypo Plus genoemd.

Hoeveel tijd hebt u nodig om zo’n nieuw product uit te brengen?

Gemiddeld een jaar. De lancering van een nieuw product vraagt heel wat voorbereiding. We moeten het juiste tarief bepalen en er zeker van zijn dat het product de bestaande regelgeving respecteert. Als het product nog niet op de markt bestaat, moeten we het laten registreren bij de FSMA. Dat is het organisme dat over de financiële markten waakt. Daarnaast moeten we ook onze eigen waarden respecteren. Is het product eenvoudig? Kunnen we het op een duidelijke manier uitleggen aan onze klanten? Beantwoordt het echt aan hun noden? En dan moeten we nog een passende naam vinden!

Hoe kent Record Bank een krediet toe?

Net zoals alle banken. Als een klant een krediet aanvraagt, wordt zijn aanvraag in detail onderzocht. Een klant een krediet geven, betekent dat we hem vertrouwen. We vertrouwen erop dat hij zijn deel van het contract naleeft en zijn aflossingen maand na maand en jaar na jaar betaalt. Doet hij dat niet, dan verliezen we geld. En dat hebben we nodig om onze rentabiliteit te garanderen en om onze spaarders te belonen. We nemen dus telkens een risico. Maar hoe kunnen we iemand die we niet kennen vertrouwen? De enige oplossing is proberen na te gaan of hij in staat is om het krediet terug te betalen. Daarvoor baseren we ons op zijn salaris, de stabiliteit van zijn werksituatie… En we consulteren natuurlijk ook het positieve en negatieve luik van de Nationale Bank. Zo weten we hoeveel kredieten de klant al heeft en of hij ze netjes terugbetaalt. Naast het feit dat het een wettelijke verplichting is, is het een kwestie van respect. Zowel voor onszelf en onze bestaande klanten als voor de persoon die het krediet aanvraagt. En voor ons is respect essentieel.

Een mooie afsluiter. Hartelijk dank om mijn vragen te beantwoorden.

Graag gedaan! En als u uw droomauto op het Autosalon ziet, maak dan zeker een simulatie met onze gratis Get This Car app!

Dat doe ik zeker.