HomeMijn geld beherenIndexering van de huurgelden: wat kan mijn eigenaar doen?

Indexering van de huurgelden: wat kan mijn eigenaar doen?

Mijn eigenaar heeft me per brief laten weten dat hij mijn huur wil indexeren. Vanaf volgende maand moet ik meer betalen. Heeft hij dat recht? Hoe kan ik zijn berekening controleren? (Jessica, 26 jaar)

Uw eigenaar heeft inderdaad het recht om dat te doen. Hij kan de huur elk jaar herzien om hem aan te passen aan de kosten van het levensonderhoud. Maar hij kan dat niet zomaar doen.

Welke regels moeten gerespecteerd worden?

  • Om uw huur te kunnen indexeren, moet uw eigenaar een aantal regels naleven:
  • Het moet om een huurovereenkomst voor een hoofdverblijfplaats gaan. Andere huurcontracten kunnen ook geïndexeerd worden. Maar die regels zijn veel minder strikt. In dat geval gebeurt de indexering volgens wat er bij de ondertekening van het contract overeengekomen werd.
  • Als uw huurovereenkomst voor een hoofdverblijfplaats ondertekend werd voor 1991, moet de indexatie expliciet in de overeenkomst staan. Als ze na die datum ondertekend werd, is indexering sowieso altijd mogelijk. Zelfs als het niet in het contract staat. Het blijft wel verboden als het contract expliciet voorziet dat de huur niet geïndexeerd wordt.
  • De huurindexatie moet op de verjaardag van de inwerkingtreding van het contract gebeuren.
  • Uw eigenaar moet u schriftelijk op de hoogte brengen.
  • De indexering kan niet retroactief zijn, behalve voor de drie maanden die de maand van de melding voorafgaan (en alleen voor de periode die volgt op de verjaardag). Als u het contract bv. ondertekend hebt op 1 december 2015, kan uw eigenaar de huur pas indexeren vanaf 1 december 2016. Hij heeft tot 28 februari om u een brief te sturen. Na die datum kan hij de indexering slechts vragen voor de drie maanden die de schriftelijke melding voorafgaan.
  • Alleen de basishuurprijs komt in aanmerking. De provisies die u voor de onkosten betaalt, kunnen dus niet geïndexeerd worden.
  • De indexering moet gebaseerd zijn op de evolutie van de gezondheidsindex tussen de twee verjaardagen van de huurovereenkomst. Het is dus onmogelijk om plots verschillende jaren zonder indexering in te halen!

Hoe bereken ik de huurindex?

Op de site van de FOD Economie vindt u een huurcalculator. Voer de gevraagde gegevens in en u krijgt onmiddellijk uw geïndexeerde huur. Sommige eigenaars voegen een kopie van die berekening toe aan hun brief. Zo weet u meteen dat ze juist is.

Stel uw vraagBekijk alle vragen