HomeMijn geld beherenIBAN en BIC: hoe zat dat ook alweer?

IBAN en BIC: hoe zat dat ook alweer?

Ik kom altijd IBAN en BIC tegen bij het invoeren van mijn overschrijvingen. Ik weet dat ze iets te maken hebben met internationale betalingen, maar vraag me af waarvoor ze precies dienen en waar ik ze kan terugvinden. (Gwendolyne, 25 jaar)

IBAN en BIC worden inderdaad gebruikt in de nieuwe overschrijvingen volgens het Europese SEPA-formaat. De ‘Single Euro Payments Area’ (SEPA), de eengemaakte Europese betaalzone, werd in 2008 opgericht. SEPA waakt erover dat alle betalingen binnen Europa op een uniforme manier gebeuren door in de hele zone identieke betaalmiddelen te gebruiken. Denk maar aan bankkaarten, overschrijvingen, domiciliëringen…

Betalen binnen Europa is zo veel makkelijker, sneller en goedkoper geworden dan vroeger. Het gebruik van de Europese overschrijving is al een tijdje ingeburgerd. De nationale overschrijving is al even verdwenen. IBAN en BIC zijn dus ook geldig voor overschrijvingen binnen België.

Om een Europese betaling correct uit te voeren moet u over twee elementen beschikken:

  • Het IBAN-nummer van de begunstigde
  • De BIC-code van de bank van de begunstigde

Wat is IBAN?

IBAN staat voor ‘International Bank Account Number’ en dient om een bankrekening te kunnen identificeren.

Alle rekeningnummers die binnen SEPA gebruikt worden, hebben dezelfde vorm. Een IBAN-nummer bestaat in België uit 16 tekens en is samengesteld uit de volgende elementen:

  • De code van het land: voor België is dat BE.
  • Een controlegetal van 2 cijfers.
  • De 12 cijfers van het nationale rekeningnummer.

Om de leesbaarheid te verhogen wordt het in groepen van vier tekens genoteerd. Een voorbeeld: BE56 5100 0754 7068. Het aantal tekens van een IBAN varieert van land tot land, maar bedraagt maximaal 34 tekens.
U vindt het IBAN-nummer van uw bankrekening op uw bankkaart en op uw rekeninguittreksels. Uw IBAN-nummer hebt u alleen nodig voor verrichtingen via de meeste pc-banking en mobile banking apps. 

Wat is BIC?

Net zoals het IBAN-nummer toelaat om uw rekening te identificeren, laat de BIC-code toe om uw bank te identificeren. Elke bank heeft een eigen internationale BIC-code. BIC staat voor ‘Bank Identifier Code’ of ‘Business Identifier Code’. De BIC is dus van belang voor de banken onderling. Dankzij die code kunnen banken elkaar gemakkelijk herkennen. Sinds 1 februari 2014 hoeft u de BIC-code niet meer zelf te vermelden voor nationale betalingen. Sinds 1 februari 2016 moet de code ook niet meer ingegeven worden voor Europese betalingen.

De BIC is samengesteld uit cijfers en letters. In België bestaat ze uit 8 of 11 tekens:

  • Een bankcode van 4 tekens die de bank identificeren.
  • Een landcode van 2 tekens.
  • Een plaatscode van 2 tekens.
  • Voor bepaalde banken verder aangevuld met een kantoorcode van 3 tekens om het specifieke agentschap aan te duiden, maar die worden zelden gebruikt.

De BIC-code van Record Bank is HBKABE22. Daarin staat HBKA voor Record Bank, BE voor België en 22 voor Brussel.

De BIC-code wordt soms ook wel SWIFT-code genoemd. De ‘Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication’ (SWIFT) is de internationale organisatie die voornamelijk verantwoordelijk is voor het verzenden van financiële berichten zoals overschrijvingen. In principe is de BIC hetzelfde als SWIFT. Als de SWIFT-code gevraagd wordt, mag u dus simpelweg uw BIC doorgeven.

IBAN- en BIC calculator

Wilt u graag uw oude nationale rekeningnummer omzetten naar een IBAN-nummer met BIC-code? Dat kan snel en eenvoudig via deze handige tool.

Met behulp van die convertor zet u probleemloos een ‘klassiek’ Belgisch rekeningnummer om naar een Europees rekeningnummer. Vul uw nationaal rekeningnummer in en klik op 'omzetten'. U krijgt onmiddellijk de IBAN en BIC te zien.

Stel uw vraagBekijk alle vragen