HomeVoordelig lenenHypothecaire leningen aan bodemtarieven: het moment om te kopen?

Hypothecaire leningen aan bodemtarieven: het moment om te kopen?

Alle specialisten zijn het erover eens: de rentevoeten van de hypothecaire leningen staan momenteel op hun laagste punt. Moeten we er dan van profiteren om een woningkrediet aan te gaan? Is het een risico om te wachten?

De financiële crisis die plotseling opdook in 2008 zal minstens één positief effect gehad hebben. In de voorbije jaren zijn de rentevoeten blijven dalen, tot grote vreugde van de kandidaat-kopers. Momenteel hebben ze een absoluut dieptepunt bereikt, en velen vragen zich dan ook af of het niet beter is om nú te profiteren van de beste rentevoeten voor ze weer beginnen te stijgen.

De economen raken het niet eens

De economen geraken het niet eens over de evolutie van de rentevoeten op lange termijn, waarvan ook de tarieven voor hypothecaire kredieten afhangen. Sommigen wijzen erop dat de stijging aan de andere kant van de Atlantische Oceaan al begonnen is en dat de Europese rente de Amerikaanse vaak op de voet volgt. Anderen merken op dat de rentevoeten nu al een jaar op een dieptepunt zitten. Een economisch herstel in Europa zou de rentevoeten opnieuw doen stijgen, maar dat herstel laat voorlopig nog op zich wachten. Het enige punt waarover iedereen het eens lijkt te zijn, is dat de rentevoeten niet echt meer kunnen dalen. Maar of de stijging nu meteen zal komen of pas over een jaar, dat maakt eigenlijk weinig uit: de rentevoeten blijven immers niet eeuwig zo laag.

Vaste rente, halfvaste rente of variabele rente?

Als we ervan uitgaan dat de rente mogelijk zal stijgen, is het dan beter om variabele renteformules te vermijden en te kiezen voor de veiligheid van de vaste rente? Ook op deze vraag kunnen we geen definitief antwoord geven. De wetgeving verplicht de banken een bovengrens te stellen aan de mogelijke stijging van de variabele rentes, waardoor de onzekerheid van deze formules voor de kredietnemer beperkt blijft. Anderzijds zijn vaste rentes gewoonlijk hoger en zijn de maandelijkse afbetalingen dus duurder. Alles hangt dus vooral af van je eigen voorkeur. Als je budget nogal strak is en je liever zeker bent van het bedrag van je maandelijkse afbetalingen, terwijl je ook de toekomstige stijgingen vermijdt, dan zal je ongetwijfeld een voorkeur hebben voor een formule met vaste rente.

Persoonlijke inbreng: een belangrijke factor

Vergeet ook niet dat een persoonlijke inbreng een positieve invloed kan hebben op het rentetarief. Hoe groter je inbreng, hoe lager immers het risico voor de bank is, en dat kan zich vertalen in een kleine verlaging van het tarief.