HomeVoordelig lenenHypothecaire lening: welke inkomsten komen in aanmerking?

Hypothecaire lening: welke inkomsten komen in aanmerking?

Ik heb een contract voor onbepaalde duur. Mijn partner voor bepaalde duur. Welke inkomsten komen in aanmerking voor een woonlening? (Denis, 28 jaar)

Het is moeilijk om u een exact antwoord te geven. Die vraag heeft immers te maken met de manier waarop de bank haar risico’s beheert. Het antwoord is dus anders voor elke bank.

Hieronder vindt u toch enkele basisprincipes. Die helpen u vast en zeker op weg.

Beroepsinkomsten: stabiliteit boven alles

Met een woonlening gaat u een engagement op lange termijn aan. Het gaat om 15, 20, 25 jaar of zelfs langer. Hoe stabieler uw inkomsten, hoe meer zekerheid de bank heeft over uw terugbetalingscapaciteit.

Om rekening te houden met die onzekerheid in de berekening van de terugbetalingscapaciteit, passen de banken doorgaans een verminderingspercentage toe op de inkomsten. Dat percentage is hoger naarmate de inkomstbronnen minder stabiel zijn.

  • Een contract van onbepaalde duur wordt als stabiel beschouwd. Voor sommige banken moet het contract wel al een tijdje lopen om in aanmerking te komen. Omgekeerd wordt er weinig rekening gehouden met uitzendwerk. Behalve als u kunt bewijzen dat u sinds meerdere jaren continu voor hetzelfde uitzendbureau werkt.
  • Met een contract van bepaalde duur houdt de bank rekening in functie van de duur en de einddatum. Loopt het over drie maanden af, dan biedt het maar weinig zekerheid. Een contract van bepaalde duur dat pas afgesloten werd, legt meer gewicht in de schaal.
  • Ook de inkomsten van een zelfstandige komen in aanmerking. Ook hier kijkt de bank naar de stabiliteit van die inkomsten: sinds hoelang werkt de persoon als zelfstandige?
  • Vervangingsinkomens (werkloosheids- of invaliditeitsuitkeringen, pensioenen) tellen mee voor zover ze met zekerheid uitgekeerd worden. Dat geldt vooral voor de werkloosheidsuitkeringen sinds de nieuwe regels ingevoerd werden.

Ook andere inkomsten

Uw bank houdt eventueel ook rekening met andere inkomsten.

  • Inkomsten uit een roerende beleggingsportefeuille, op voorwaarde dat het gaat om vaste inkomsten met weinig risico (kasbons, (staats)obligaties met een heel goede rating…).
  • Huurinkomsten van een bestaande woning.
  • Toekomstige huurinkomsten van de woning die u wilt kopen. Dit geldt enkel als u die woning wil verhuren.

Een ingewikkelde evaluatie

Als u een kredietaanvraag doet, neemt uw bank nog andere factoren onder de loep. Hoe groter uw eigen inbreng, hoe minder risico voor de bank. Ook de borg of een stabiele mede-ontlener kan een rol spelen.

In elk geval zijn die principes niet meer dan dat. Elke bank heeft haar eigen evaluatieregels. Meestal vindt u er meer info over op haar website. De ene bank aanvaardt dus een bepaalde inkomstenbron, terwijl de andere dat niet doet. Of er een ander percentage aan toekent. Uiteindelijk bespreekt u het beter eens met uw bankier.

Stel uw vraagBekijk alle vragen