HomeVoordelig lenenHypothecaire lening: waarom een woonverzekering?

Hypothecaire lening: waarom een woonverzekering?

Om de woning van uw dromen te kopen of (ver)bouwen, hebt u meestal een financiering nodig. Als u daarvoor een hypothecaire lening afsluit, is een brandverzekering een absolute aanrader.

De meeste eigenaars sluiten een woonverzekering af, of ze nu een lening moeten terugbetalen of niet. Uw huis zien afbranden of waterschade oplopen is op zich al erg genoeg. Laat het geen financiële nachtmerrie worden.

Niet verplicht, maar…

In ons land is de brandverzekering niet wettelijk verplicht. Maar in de meeste gevallen is ze geen overbodige luxe. Als uw woning ernstig beschadigd wordt, staat u dankzij die verzekering niet zelf in voor de herstellings- of heropbouwkosten. De kans dat zoiets gebeurt, is relatief klein. Daarom is de verzekeringspremie heel redelijk in vergelijking met de kosten van zo’n schadegeval.

En bij een lening?

Als u een hypothecaire lening afsluit, is de brandverzekering een absolute aanrader. Bij sommige kredietinstellingen is het trouwens verplicht. Maar zelfs als dat niet zo is, is het beter om u te verzekeren.

Want als een brand uw huis in de assen legt, blijft uw woonlening lopen. Uw bank kan zelfs vragen om de lening in een keer volledig terug te betalen. Dat is wettelijk toegelaten. De onderliggende garantie die de hypotheek bood, is er immers niet meer. Uw huis kan niet meer verkocht worden om de bank terug te betalen. Het is dus alleen maar in uw voordeel om u daartegen in te dekken.

De nieuwwaarde verzekeren

U verzekert beter de nieuwwaarde van uw woning dan de reële waarde ervan. In dat laatste geval krijgt u van de verzekeringsmaatschappij bij schade de waarde van uw woning verminderd met een afschrijvingswaarde (door het gebruik van de woning). Maar met dat bedrag bouwt u uw huis niet opnieuw. Zelfs als het voldoende is om uw woonlening terug te betalen. Als u daarentegen verzekerd bent voor de nieuwwaarde, zorgt uw verzekeraar ervoor dat u een woning kunt bouwen die identiek was aan de vorige. Een gewaarschuwd man telt voor twee!