HomeMijn pensioen voorbereidenHoeveel spaarkapitaal opbouwen voor uw pensioen?

Hoeveel spaarkapitaal opbouwen voor uw pensioen?

Uw pensioen is een van de belangrijke fasen in uw leven. Om die levensfase goed voor te bereiden, moet u eerst weten wat uw behoeften zullen zijn en daarna geld opzijzetten om die behoeften te kunnen vervullen. Hierna volgen enkele aandachtspunten.

In de eerste plaats moet u weten hoe uw uitgaven er na uw pensionering gaan uitzien

 • Lopende uitgaven: die zullen nagenoeg identiek zijn aan uw huidige uitgaven. U zult immers uw manier van eten, kleden, schoonmaken en onderhouden van uw woning niet radicaal veranderen.
 • Nieuwe uitgaven: momenteel kent uw werkgever u een aantal voordelen toe. Bedrijfswagen, maaltijdcheques, hospitalisatieverzekering, gsm, computer, enz. Zodra u met pensioen gaat, moet u die verschillende voordelen zelf betalen, toch als u er gebruik van wilt blijven maken.
 • Woning: huurt u uw huidige woning? Bent u eigenaar? Is uw hypothecair krediet volledig afgelost? Bent u eigenaar van uw woning en hoeft u geen maandelijkse afbetalingen meer te doen, dan hebt u uiteraard minder geld nodig. Bovendien kan het verhuren of verkopen van uw woning eventueel dienen om een deel van de kostprijs van een rusthuis te betalen, als u ooit zou beslissen om die stap te zetten.
 • Vrijetijdsbesteding: aangezien u veel meer vrije tijd zult hebben, doet u er goed aan om een ruimer vrijetijds- en vakantiebudget in te calculeren, zeker zolang uw gezondheid dat toestaat.
 • Gezondheidszorgen: naarmate uw leeftijd stijgt, wordt ook uw budget voor gezondheidszorgen hoger. Zelfs al bent u gedekt door de sociale zekerheid en hebt u een goede hospitalisatieverzekering, toch moet u bepaalde uitgaven zelf bekostigen. Hou daarmee rekening in uw budget.

Hoeveel inkomsten mag u verwachten?

Nu u over een schatting van uw uitgaven beschikt, kunt u die naast uw toekomstige inkomsten leggen.

 • Uw wettelijk pensioen: via mypension.be krijgt u een raming van het wettelijk pensioen dat u mag verwachten. Vergeet niet dat het om een brutobedrag gaat en dat u dus een schatting moet maken van de te betalen belasting voordat u uw netto-inkomen kent.
 • De eventuele huurgelden van een woning die u verhuurt, de inkomsten van uw beleggingen als u regelmatig dividenden ontvangt, enz.

Verderop hebben we het over de aanvullende pensioenen, want die worden vaak niet in maandelijkse bedragen maar in kapitaal uitgekeerd. 

Nu hebt u een beeld van de bedragen die u elke maand nodig zult hebben, namelijk het verschil tussen uw toekomstige inkomsten en uitgaven.

Hoeveel kapitaal hebt u nodig?

U moet nu dat maandelijkse verschil omzetten in kapitaal. Ga daarvoor eens langs bij uw makelaar of bankier. Hij is de meest geschikte persoon om u te zeggen welk kapitaal u moet opbouwen om over de gewenste maandelijkse rente te beschikken. Over het algemeen voert hij die berekening uit op basis van een lijfrente ‘met verloren kapitaal’. Dat wil zeggen dat uw kapitaal geleidelijk aan wordt opgebruikt door de storting van de rente. Voordeel van die techniek is dat u een veel minder hoog kapitaal moet opbouwen.

Als u niet aan uw kapitaal wilt raken, bv. om het na te laten aan uw erfgenamen, kunt u alleen rekenen op de rente die dat kapitaal zal opbrengen in een risicoloze belegging. Anders gezegd, u moet veel meer kapitaal opbouwen. Voordeel is dat de berekening minder complex is. Eenvoudig uitgedrukt moet u alleen het jaarbedrag waarover u wilt beschikken vermenigvuldigen met de rente op langetermijnbeleggingen. Bij een rente van 1% krijgt u 1 euro per jaar op een kapitaal van 100 euro. Als u dus 500 euro per maand nodig hebt, moet u over 6.000 euro rente per jaar beschikken. Dat komt neer op een kapitaal van 600.000 euro.

Vergeet uw aanvullende kapitalen niet

Van het kapitaal dat u zonet hebt berekend, mag u de kapitalen aftrekken die u via uw aanvullende pensioenen opgebouwd hebt:

 • De pensioenen die gefinancierd worden door uw werkgever (of door uzelf als u zelfstandige bent) zijn al opgenomen in mypension.be. Momenteel worden daar alleen de rechten vermeld die al tijdens uw loopbaan zijn verworven. Maar de Federale Overheidsdienst Pensioenen heeft beloofd om vanaf 2018 een raming te maken van de bedragen die uw aanvullende pensioenen u bij uw pensioen zullen opbrengen en zelfs wat de omzetting in rente zou opleveren.
 • De kapitalen van uw pensioensparen.
 • De kapitalen van uw eventuele levensverzekeringen.
 • Het totaal van de beleggingen die u zelf al hebt gedaan: kasbons, beveks, enz.

Daarmee hebt u een goed beeld van het bedrag waarover u moet beschikken. Nu moet u nog beslissen hoe u het best kunt beleggen om dat resultaat te halen.