HomeMijn geld beherenHoeveel pensioen krijgt u?

Hoeveel pensioen krijgt u?

Sinds eind november 2017 kunt u op www.mypension.be bekijken hoe groot uw wettelijk pensioen zal zijn. Hou er wel rekening mee dat mypension.be uitgaat van de huidige wetgeving en van uw huidige loopbaan: het bedrag kan dus nog wijzigen.

Het pensioenplatform van de federale overheid, mypension.be, bestaat al sinds 2010. Het vormt de centrale plek waar werknemers, zelfstandigen en ambtenaren informatie over hun pensioen kunnen terugvinden.

U kon er bijvoorbeeld al langer een persoonlijk antwoord krijgen op vragen als: “Wat is de ingangsdatum voor mijn wettelijk pensioen?” of “Wanneer kan ik met vervroegd pensioen gaan?” U kon er ook bekijken hoeveel rechten u al opgebouwd hebt voor een aanvullend pensioen (tweede pijler), bv. via een groepsverzekering of een Vrij Aanvullend Pensioen voor Zelfstandigen.

Raming wettelijk pensioen

Eind vorig jaar is daar belangrijke informatie bijgekomen. Zo kunt u voortaan ook bekijken hoeveel wettelijk pensioen u krijgt, als u uw huidige loopbaan op dezelfde manier voortzet. Als u nu bv. halftijds werkt, krijgt u een raming van uw pensioen alsof u tot aan uw pensioen halftijds blijft werken.

De applicatie van de overheid raamt drie bedragen:

  • het bedrag als u met vervroegd pensioen gaat,
  • het bedrag dat u krijgt als u een volledige loopbaan afrondt,
  • het bedrag dat overeenkomt met de tot nu toe opgebouwde rechten.

Tussen 20 november 2017 en 8 januari 2018 zijn al 760.416 unieke bezoekers op de website gaan kijken.

Uitgedrukt in huidige koopkracht

Het bedrag op mypension.be is niet het wettelijk pensioen dat u in de toekomst krijgt, maar een raming uitgedrukt in de koopkracht van vandaag. In De Tijd liet minister van Pensioenen, Daniel Bacquelaine, daarom optekenen dat de Belgen, nu ze de koopkracht van hun toekomstig pensioen kunnen inschatten, zelf hun verantwoordelijkheid kunnen opnemen. Wie ontgoocheld is, kan immers maatregelen nemen en bv. langer werken, met pensioensparen beginnen of studiejaren afkopen.

Hoe accuraat of betrouwbaar is het geraamde pensioenbedrag?

De berekening gaat eerst en vooral uit van de huidige wetgeving. Als een volgende regering op de pensioenen bespaart, kan uw wettelijk pensioen uiteraard lager liggen. Bovendien kan de koopkracht van het vandaag berekende pensioenbedrag afnemen, maar mypension.be belooft rekening houden met automatische indexeringen en herwaarderingen.

Verder kan de raming ook geen rekening houden met toekomstige loonevoluties. Of met de gewerkte jaren waarvoor de pensioensite geen gegevens heeft. Ga daarom zeker eens kijken of alle gegevens op mypension.be wel correct zijn. Wat in elk geval zeker is: voor mensen die op enkele jaren van hun pensioen staan, geeft www.mypension.be een veel betrouwbaarder beeld van hun verwachte pensioen dan voor twintigers of dertigers.

Impact loopbaankeuzes simuleren

Overigens zou het vanaf eind 2018 mogelijk moeten worden om op www.mypension.be de impact van bepaalde loopbaankeuzes te simuleren. Dan kunt u bv. nagaan hoeveel uw pensioen stijgt als u enkele jaren langer werkt of hoeveel uw pensioen daalt als u enkele jaren deeltijds gaat werken.

De derde pensioenpijler, het fiscaal interessante pensioensparen, krijgt geen plaats op mypension.be, aangezien het om een vorm van individueel sparen gaat. Voor die bedragen kunt u terecht bij uw bank of verzekeraar waar u aan pensioensparen doet.

Nieuwsbrief

Schrijf je in op onze nieuwsbrief en ontvang tal van tips en informatie over sparen, lenen en beleggen.