HomeSlim sparenHoe zit het met uw wettelijk pensioen?

Hoe zit het met uw wettelijk pensioen?

De huidige regering wil de pensioenhervorming voortzetten. Welke gevolgen heeft dat voor u?

Ons pensioenstelsel, dat op het einde van de tweede wereldoorlog gecreëerd werd, ondervindt vandaag volop de gevolgen van een almaar ouder wordende bevolking. De pensioenuitkeringen hangen inderdaad nauw samen met de bijdragen van de actieve bevolking (werknemers en werkgevers). Maar volgens de pensioencommissie:

  • Is in 2020 een Belg op vier ouder dan 65. Dat wil zeggen dat er drie actieve werknemers zijn voor een gepensioneerde.
  • Is dat in 2050 nog maar een Belg op drie. Wat neerkomt op twee actieve werknemers voor een gepensioneerde.

Tenzij we aanvaarden dat de pensioenen elk jaar afnemen, moet het systeem hervormd worden. De vorige regering heeft de aanzet daartoe gegeven. En de huidige regering gaat op hetzelfde elan verder. Hieronder vindt u de belangrijkste hervormingen van het nieuwe regeerakkoord.

Pensioen op 67 jaar?

De meest ingrijpende maatregel is wel de verhoging van de wettelijke pensioenleeftijd. In 2025 wordt dat 66 jaar en in 2030 67. De regering heeft de praktische modaliteiten van die maatregel nog niet vastgelegd. Toch lijkt het erop dat de duur van de loopbaan niet aangepast wordt. Bovendien is de regering bereid rekening te houden met bepaalde zware beroepen.

Naar een puntensysteem

Het centrale element van het regeerakkoord is de aanpassing van de berekeningswijze van uw pensioen. Nu gebeurt dat op basis van de ‘loopbaanbreuk’ (elk loopbaanjaar draagt 1/45 bij tot uw pensioen). De regering wil een puntensysteem invoeren. Een loopbaanjaar zorgt voor een bepaald aantal punten. Een punt komt overeen met een budget in euro. Drie jaar voor het einde van uw loopbaan, wordt de waarde van een punt in functie van economische criteria (gemiddeld inkomen…) vastgelegd in een Koninklijk Besluit.

Naar een halftijds pensioen?

De voorwaarden om nog te werken na de pensioenleeftijd met behoud van het wettelijk pensioen, worden verder versoepeld. Vanaf 1 januari 2015 kunnen gepensioneerden vanaf 65 jaar bijvoorbeeld blijven werken met behoud van hun pensioen zonder enige beperking op de inkomsten. Ook de voorwaarden voor gepensioneerden jonger dan 65, die nog willen werken, werden versoepeld. De regering wil zo gepensioneerden aanmoedigen om langer actief te blijven. In het programma staat zelfs dat er door de flexibiliteit van het puntensysteem een halftijds pensioen mogelijk moet zijn.

Wees voorbereid

De grote lijnen van de pensioenhervorming zijn wel gekend, maar de details moeten nog verder uitgewerkt worden. We houden u zeker op de hoogte. Een ding is zeker: het bedrag van het wettelijk pensioen zal niet drastisch toenemen. U spaart dus beter zelf. Maak bijvoorbeeld gebruik van het fiscale voordeel voor pensioensparen.