HomeMijn geld beherenHoe zit het met de bedrijfswagen?

Hoe zit het met de bedrijfswagen?

Door de publicatie van de maatregelen rond de taxshift werd het debat over de bedrijfswagen nieuw leven ingeblazen. Maar waaruit bestaat dat voordeel van alle aard eigenlijk? En hoe gaat het veranderen?

Het lijkt alsof er almaar meer bedrijfswagens rondrijden. Maar dat is niet het geval. Volgens een onderzoek van het sociaal secretariaat Securex genieten slechts 4 op 10 werknemers in België van dat voordeel.

Een voordeel van alle aard

Het basisprincipe is eenvoudig: de werkgever stelt een auto ter beschikking van zijn werknemer voor al zijn verplaatsingen (ook privé). De werkgever financiert de aankoop van de auto, het onderhoud ervan, de verzekering en de brandstof. De gebruikskosten van de auto maken deel uit van het salarispakket van de werknemer. Dat betekent dat zijn nettoloon minder is als hij voor dat voordeel opteert.

De fiscus beschouwt het als een alternatief salaris – een voordeel van alle aard – en belast het.

Een forfaitaire belasting

Om de waarde van dat voordeel te berekenen, gebruikt de fiscus een forfaitaire methode. Die is gebaseerd op de aankoopprijs van de auto, de ouderdom ervan en de CO2-uitstoot. Het resultaat van die berekening kan nooit lager liggen dan een bepaald plafond. Voor 2016 is dat 1.260 euro. Dat bedrag wordt in de belastingaangifte opgeteld bij het salaris. Voor natuurlijke personen wordt het dus belast aan de marginale rentevoet. Meestal is dat net iets meer dan 50%. De minimumbelasting voor een bedrijfswagen bedraagt dus ongeveer 50 euro per maand. Voor de meest courante modellen moet u 80 euro per maand tellen. En reken nog meer voor duurdere auto’s. Dat bedrag wordt elke maand van het salaris afgehouden. Want het telt mee in de berekening van de bedrijfsvoorheffing.

Interessant?

Voor de werknemer betekent een bedrijfswagen dus dubbele kosten:

  • Enerzijds is zijn brutosalaris minder hoog, omdat het wagenbudget deel uitmaakt van zijn salarispakket.
  • Anderzijds betaalt hij elke maand meer bedrijfsvoorheffing.

Ondanks alles blijft de bedrijfswagen een heel interessant voordeel voor de werknemer. Het totaal van die kosten ligt een pak lager dan het budget dat hij nodig zou hebben voor de aankoop, het onderhoud, de brandstof en verzekering van een eigen auto. Bovendien stelt de werkgever dikwijls een bedrijfswagen voor als de werknemer om een loonsverhoging vraagt. De kosten ervan vallen voordeliger uit voor de werkgever. Dat zijn de redenen waarom het systeem zowel bij de werknemer als de werkgever zo populair is.

Wat brengt de toekomst?

Met het oog op de verzadiging van de wegen, rijzen er meer en meer stemmen om dat voordeel af te schaffen. De regering heeft al verschillende keren aangegeven dat ze het systeem wil hervormen. Ze heeft twee opties:

  • Het voordeel zwaarder belasten, zodat de werkgever en werknemer er minder gebruik van maken.
  • Het systeem van vervoerskosten volledig herzien en een fiscaal aantrekkelijk mobiliteitspakket creëren waarin ook andere verplaatsingsmanieren zoals de trein zitten.

Het dossier kan dus onder deze regering nog verder evolueren.