HomeMijn geld beherenHoe wordt uw wettelijk pensioen belast?

Hoe wordt uw wettelijk pensioen belast?

Komt uw pensioen eraan? Misschien weet u al hoeveel u maandelijks zult ontvangen na al die jaren goede en trouwe dienst. Is dat niet zo, dan bent u alvast niet de enige die zich die vraag stelt. Een van onze lezers vroeg zich onlangs af hoeveel belastingen ze zou moeten betalen op haar wettelijk pensioen en welk bedrag ze werkelijk tot haar beschikking zou hebben.

Het wettelijk pensioen wordt beschouwd als een inkomen. En dus is het onderworpen aan de sociale bijdragen en wordt het belast aan de bron. Het wettelijk pensioen wordt ook wel de eerste pijler genoemd, omdat het nog wordt aangevuld met het aanvullend pensioen (de tweede pijler), het pensioensparen en het langetermijnsparen (de derde pijler).

Vier inhoudingen aan de bron

De Rijksdienst voor Pensioenen is de instelling die belast is met het storten van uw pensioen. Net als een gewone werkgever houdt zij diverse soorten inhoudingen van uw brutopensioen af:

  • De ZIV-bijdrage (Ziekte-Invaliditeit-Verzekering). Dat is een bijdrage om de sociale zekerheid te financieren. Opgelet, deze vervangt uw ziekenfondsbijdrage niet. Uw ziekenfonds is de enige die u recht geeft op de terugbetaling van de gezondheidszorgen.
  • De solidariteitsbijdrage. Dat is een progressieve inhouding van 0 tot 2% op de pensioenen (ook op pensioenen die gestort worden door een ander land dan België), op de interesten en op bepaalde bijkomende voordelen. Dat bedrag varieert naargelang u alleen woont of nog familieleden (kinderen, ouders) ten laste hebt.
  • De bedrijfsvoorheffing. Net als bij een loon is de bedrijfsvoorheffing een voorschot op de belastingen. Ze wordt aan het einde van elk belastingjaar berekend op het totaal van de inkomsten. Die voorheffing hangt af van de ontvangen bedragen, de gezinssituatie en het aantal personen ten laste.
  • Tot slot zijn er nog de eventuele terugvorderingen van ten onrechte ontvangen bedragen. Kort gezegd zullen alle eventuele bedragen ingehouden worden die u ten onrechte hebt ontvangen ingevolge een pensioenschuld, een schuld bij de sociale zekerheid of een beslag.

Met andere woorden, uw wettelijk pensioen wordt op een vergelijkbare manier belast als uw loon. Merk op dat die inhoudingen ook toegepast kunnen worden op het overlevingspensioen of op de overgangsuitkering.

Een minder zware belasting

Omdat uw inkomsten als pensioengerechtigde wellicht lager zullen zijn dan wat u verdiende toen u nog werkte, zal ook uw belastingfactuur lager zijn. De allerlaagste pensioenen worden zelfs volledig vrijgesteld van belastingen! Daarvoor moet aan twee voorwaarden voldaan zijn:

  • de inkomsten van uw huishouden moeten uitsluitend bestaan uit pensioenen of vervangingsinkomsten;
  • die inkomsten mogen niet meer bedragen dan 15.518,14 euro per jaar.

Wat moet u concreet doen?

Normaal gezien ontvangt u als gepensioneerde van de belastingdienst een 'Voorstel van vereenvoudigde aangifte' waarop alle elementen vermeld worden waarmee rekening moet worden gehouden. En waarop zelfs een schatting staat van het uiteindelijke belastingbedrag.

Vergelijk die bedragen zorgvuldig met de bedragen op uw pensioenfiche 281.11 (wettelijk en aanvullend pensioen van het voorgaande jaar) en uw fiche 281.15 (pensioensparen). Corrigeer ze indien nodig via Tax-on-Web.

Als de belastingaangifte uw petje te boven gaat, dan kunt u altijd een professional vragen die voor u in te vullen.

En de belasting op uw aanvullend pensioen?

Omdat het wettelijk pensioen jammer genoeg lager is dan het laatste ontvangen loon, is het ten zeerste aangeraden om in de mate van het mogelijke die inkomsten aan te vullen met de tweede en derde pijler van het pensioen.

Om precies te weten hoe hoog uw toekomstige inkomsten als gepensioneerde zullen zijn, is het dan ook een goed idee om niet alleen te berekenen hoeveel belasting u betaalt op uw wettelijk pensioen. Maar ook uit te zoeken hoe uw groepsverzekering en uw pensioenspaarrekening belast worden. Binnenkort kunt u op deze blog meer te weten komen over die twee onderwerpen!

 

Nieuwsbrief

Schrijf je in op onze nieuwsbrief en ontvang tal van tips en informatie over sparen, lenen en beleggen.