HomeMijn geld beherenHoe wordt de quotiteit van een lening berekend?

Hoe wordt de quotiteit van een lening berekend?

Als u een hypothecaire lening aanvraagt, onderzoekt uw bankier de quotiteit van de lening. Dat is de verhouding tussen het bedrag dat u wilt lenen en de waarde van de woning. Maar hoe wordt die quotiteit bepaald?

Als u een lening aangaat om een woning te kopen, hangt de rentevoet die uw bankier u voorstelt af van verschillende criteria:

 • de formule waarnaar uw voorkeur uitgaat (bv. een vaste of variabele rentevoet)
 • uw inkomsten
 • de last van de lening in verhouding tot uw inkomsten
 • bepaalde voorwaarden zoals de dekking van het krediet door een schuldsaldoverzekering of domiciliëring van uw loon op een zichtrekening bij de bank, waardoor u een hogere rentevoet kunt vermijden
 • of nog de quotiteit van de lening

Maar wat moet u juist onder de quotiteit van de lening verstaan en hoe wordt ze berekend?

Een variabele definitie

De quotiteit van een lening is de verhouding tussen het bedrag dat u leent en de waarde van de woning die u als borg geeft om uw lening af te sluiten. Maar over welke waarde gaat het?

Elke instelling heeft haar eigen regels. Het kan gaan om de:

 • handelswaarde of de geschatte waarde van de woning bij een onderhandse verkoop
 • waarde bij een openbare verkoop;
 • waarde bij een geforceerde verkoop: als u ertoe verplicht wordt om uw woning te verkopen (bv. als u uw krediet niet meer kunt terugbetalen), heeft dat een negatieve impact op de verkoopprijs

Wie bepaalt die waarde?

Meestal zijn het vastgoedexperten, aangeduid door de kredietinstellingen, die die waarde bepalen.

In sommige gevallen vraagt de bank geen schatting en is ze tevreden met de verkoopovereenkomst ondertekend bij de notaris met enkele foto’s.

Met of zonder werken?

De keuze om al dan niet rekening te houden met de werken wordt ook aan uw bankier overgelaten.

Het kan dan wel logisch lijken dat hij rekening houdt met de meerwaarde die die werken voor uw woning betekenen, maar het is wel mogelijk dat hij die waarde minder hoog inschat dan u. Daarom baseert hij zich het liefst op het verslag van een vastgoedexpert.

Voor de werken wordt trouwens dikwijls een ander krediet afgesloten dan dat waarmee u de aankoop van de woning zelf financiert. En in dat geval wordt er geen rekening gehouden met de werken voor de berekening van de quotiteit. Het bedrag van de lening voor de werken krijgt u geleidelijk aan uitbetaald op basis van de facturen die u voorlegt.

De limiet van 80%

Bij de meeste banken ligt de limiet van de quotiteit vandaag op 80%. Dat betekent dat u zelf 20% van het nodige kapitaal moet aanbrengen, bovenop de notariskosten (ongeveer 15%) die niet door de lening gedekt worden.

Hoe meer u die quotiteit kunt verlagen door de aanbreng van eigen middelen, hoe kleiner het risico voor de bank en hoe lager de rentevoet die zij u zal geven.

Omgekeerd stijgt de rentevoet met de quotiteit. In het verleden waren de banken zelfs bereid om het bedrag van de notariskosten te lenen en aanvaardden ze een quotiteit van 115%. Maar door de financiële crisis zijn de regels, die de banken moeten respecteren, heel wat strikter geworden.

Een voorbeeld: voor een woning geschat op 250.000 euro, is de quotiteit:

 • 70% als u 175.000 euro leent;
 • 80% als u 200.000 euro leent;
 • 90% als u 225.000 euro leent.

Daarnaast moet u de nodige middelen voorzien om de notariskosten zelf te betalen. Dat zal in dat geval zo’n 37.500 euro zijn.

Nieuwsbrief

Schrijf je in op onze nieuwsbrief en ontvang tal van tips en informatie over sparen, lenen en beleggen.