HomeVoordelig lenenHoe wordt de premie voor mijn schuldsaldoverzekering berekend?

Hoe wordt de premie voor mijn schuldsaldoverzekering berekend?

Een schuldsaldoverzekering, wat is dat eigenlijk? En hoe wordt de premie berekend? (Laure)

Een schuldsaldoverzekering is een levensverzekering. Die verzekering zorgt ervoor dat uw nabestaanden niets of een beperkt bedrag moeten terugbetalen aan de bank, als u overlijdt voor uw hypothecair krediet ten einde loopt. U leest er hier meer over. De bank vraagt niet altijd dat u een schuldsaldoverzekering afsluit, bv. als het gaat om een tweede woning of als het geleende bedrag heel klein is. Toch kunt u zich best afvragen of u in die gevallen ook niet beter een schuldsaldoverzekering aangaat. Al was het maar om uw partner te beschermen.

Het verzekerde bedrag bij de schuldsaldoverzekering komt niet altijd overeen met het bedrag van het hypothecair krediet. Hoeveel uw partner dus na uw overlijden nog moet betalen, hangt af van het verzekerde bedrag.

Berekening van de premie

De volgende criteria (verschillen mogelijk tussen verzekeringsmaatschappijen) hebben een invloed uw premie:

  • Verzekerd bedrag: hoe hoger dat bedrag, hoe hoger uw premie.
  • Looptijd van de verzekering: een langere looptijd betekent ook een groter risico.
  • Manier en looptijd van premiebetaling: als u de premie in een keer betaalt, dan is die minder hoog dan wanneer u de betalingen spreidt over enkele jaren.
  • Het risicoprofiel van de verzekerde:
    • Leeftijd. hoe ouder u bent als u een schuldsaldoverzekering afsluit, hoe hoger uw premie.
    • Gezondheidstoestand: de meeste verzekeraars vragen u om een medische vragenlijst in te vullen om te peilen naar uw gezondheid. Soms is een medisch onderzoek nodig.
    • Levensstijl: bepaalde factoren in uw levensstijl laten uw premie stijgen, zoals zwaarlijvigheid en roken. Ook gevaarlijke sporten hebben een invloed.

Er zijn grote verschillen op de markt wat betreft de schuldsaldoverzekering en de premie. Informeer u dus goed alvorens u er een afsluit.

Stel uw vraagBekijk alle vragen