HomeVoordelig lenenHoe word ik belast voor de woning die ik aan mijn zoon verhuur?

Hoe word ik belast voor de woning die ik aan mijn zoon verhuur?

Ik verhuur een woning aan mijn zoon. Wat moet ik in mijn belastingaangifte vermelden? De huur die ik krijg of het kadastraal inkomen? (Viviane, 45 jaar)

Als u een woning verhuurt, hangt de manier waarop u daarvoor belast wordt af van het gebruik dat uw huurder ervan maakt. Er zijn drie mogelijkheden:

 • Professioneel gebruik: uw zoon gebruikt de woning voor zijn beroepsactiviteit (hij heeft er zijn kantoor of praktijk) en trekt de huur af als beroepskosten.
 • Privégebruik: uw zoon gebruikt de woning alleen voor privédoeleinden.
 • Gemengd gebruik: uw zoon gebruikt de woning deels om erin te wonen en deels voor zijn beroep.

Professioneel gebruik

Als uw zoon uw woning beroepsmatig gebruikt en de huur als beroepskosten aftrekt, wordt u belast op de effectief ontvangen huurgelden. Van die som trekt de fiscus 40% af als forfaitaire kosten. Maar die aftrek is beperkt tot 2/3 van het niet-geïndexeerde kadastraal inkomen, vermenigvuldigd met een revalorisatiecoëfficiënt dat elk jaar door de staat vastgelegd wordt.

We verduidelijken het eventjes met een voorbeeld. We gaan ervan uit dat het kadastraal inkomen (KI) van de woning 1.000 euro is. U verhuurt ze voor 1.300 euro per maand. De revalorisatiecoëfficiënt van het KI voor 2016 is 4,23. Uw belasting wordt als volgt berekend:

 • Belastbare huurinkomsten: 1.300 euro x 12 = 15.600 euro per jaar
 • Forfaitaire kosten (40%) = 15.600 euro x 0,40 = 6.240 euro
 • Gerevaloriseerd KI: 1.000 euro x 4,23 = 4.230 euro
 • 4.230 euro x  = 2.820 euro. Uw aftrekbare forfaitaire kosten zijn beperkt tot 2.820 euro.
 • Belastbaar inkomen: 15.600 euro – 2.820 euro = 12.780 euro

Privégebruik

Als uw zoon de woning voor privédoeleinden gebruikt (om erin te wonen), trekt hij zijn huur niet af als beroepskosten. U wordt belast op het kadastraal inkomen, net zoals u zelf in de woning zou wonen:

 • Kadastraal inkomen vermenigvuldigd met een indexatiecoëfficiënt: 1.000 euro x 1,7057 = 1.705,70 euro.
 • Belastbaar inkomen (= KI vermeerderd met 40%): 1.705,70 euro + (0,40 x 1.705,70 euro) = 2.387,98 euro

Als u het KI in uw belastingaangifte vermeldt, gebeurt de berekening automatisch.

Gemengd gebruik

Gebruikt uw zoon de woning niet alleen om erin te wonen, maar oefent hij er ook zijn beroep in uit? Dan spreken we van gemengd gebruik. Uw belasting wordt dan in twee gesplitst:

 • Het deel voor privégebruik.
 • Het deel voor beroepsgebruik.

U moet het gemengde gebruik opnemen in het huurcontract. De verdeling tussen het privé- en het beroepsgedeelte moet vermeld en geregistreerd worden.

Als uw zoon uw woning bv. voor 80% privé en voor 20% professioneel gebruikt, dan wordt u als volgt belast:

 • Belasting volgens privégebruik:
  • Geïndexeerd KI: 1.354,60 euro
  • Belastbaar inkomen: 1.910,38 euro
 • Belasting volgens beroepsgebruik:
  • Belastbare huurinkomsten: 3.120 euro
  • Forfaitaire kosten: 1.248 euro
  • Gerevaloriseerd KI: 846 euro
  • Aftrek forfaitaire kosten beperkt tot 564 euro
  • Belastbare inkomsten: 2.556 euro
Stel uw vraagBekijk alle vragen