HomeBeleggen op maatHoe werkt dat, de uitbetaling van een dividend?

Hoe werkt dat, de uitbetaling van een dividend?

Als u aandelen in uw beleggingsportefeuille hebt, ontvangt u elk jaar een dividend. Maar wat is dat nu eigenlijk? En welke belastingen moet u op die dividenden betalen?

Dividenden zijn het deel van de nettowinst dat een bedrijf verdeelt over zijn aandeelhouders. Elk jaar bepaalt een onderneming op basis van de jaarrekening hoe groot het dividend zal zijn. De raad van bestuur legt zijn jaarrekening, samen met een dividendvoorstel, voor aan de aandeelhouders tijdens de jaarlijkse algemene vergadering.

Niet de volledige winst

Een onderneming keert slechts héél zelden haar volledige winst uit. Gewoonlijk houdt ze een deel van de winst zelf en voegt ze die toe aan haar eigen vermogen, om daarmee investeringen te kunnen financieren. Welk deel van de winst dan precies onder de aandeelhouders wordt verdeeld, varieert echter van onderneming tot onderneming. Sommige staan erom bekend een royaal dividend uit te keren, terwijl andere liefst een zo groot mogelijk deel van de winst zelf houden. In dat laatste geval gaat het vaak om ondernemingen in volle groei. Voor hen is het immers essentieel om over verse middelen te beschikken. Die aandelen stijgen dan wel geregeld in waarde, en dat compenseert voor de lage of zelfs onbestaande dividenden. Toch zijn er ook ondernemingen die ervoor kiezen een dividend uit te betalen, ook als hun winst laag is of zelfs als er geen winst was. Dat zijn meestal beursgenoteerde ondernemingen die de reputatie hebben een regelmatig dividend uit te keren, en die dat ook blijven doen om die reputatie te behouden.

Bronbelasting... in België

Zodra de betalingsmodaliteiten voor de dividenden goedgekeurd zijn door de algemene vergadering, kan de onderneming overgaan tot de betaling ervan binnen de afgesproken termijn. Het bedrag wordt betaald aan de bank die uw effecten beheert. Die houdt er de 27% roerende voorheffing af die verschuldigd is op de dividenden (en stuurt die door naar de fiscale administratie), en stort het overschot op uw rekening. Bezit u echter aandelen in een ander land dan België, dan is de situatie iets ingewikkelder. U moet immers niet alleen de bronbelasting betalen in dat land, maar ook de roerende voorheffing in België. In principe zou u vervolgens een deel van of de volledige buitenlandse belasting moeten kunnen terugvorderen, maar dat hangt af van de fiscale verdragen die België heeft gesloten met het land waarin u de aandelen houdt.

Keren beveks dividenden uit?

Als u beschikt over deelbewijzen van distributiebeveks, dan ontvangt u elk jaar een dividend. Beveks zijn immers zelf ook ondernemingen waarvan u aandelen bezit. Ook de dividenden van beveks zijn onderhevig aan de roerende voorheffing van 27%.

Minder dividenden = minder belastingen?

U bent echter niet verplicht om de dividenden op uw beleggingen te aanvaarden. Vooral als u toch van plan bent om de inkomsten opnieuw te beleggen, heeft dat niet veel zin. In dat geval is het wel beter om te kiezen voor aandelen van ondernemingen die het grootste deel van hun winst zelf gebruiken om te investeren. U kunt er ook voor kiezen te beleggen in kapitalisatiebeveks: aangezien zij alle ontvangen dividenden herbeleggen, moeten ze slechts een lage roerende voorheffing betalen, behalve in enkele duidelijk in de fiscale wetgeving afgebakende gevallen.