HomeMijn pensioen voorbereidenHoe uw pensioen voorbereiden?

Hoe uw pensioen voorbereiden?

Hoe oud u ook bent, het is absoluut noodzakelijk dat u uw pensioen goed voorbereidt. Zeker als u voldoende middelen wilt om comfortabel te leven. We bekijken samen hoe die inkomsten opgebouwd worden.

Als u met pensioen gaat, zult u normaliter over verschillende bronnen van inkomsten beschikken. Sommige hebt u verworven, andere hangen af van uw werkgever en nog andere van uw eigen spaarinspanningen. Opgeteld zou dat voldoende moeten zijn om in uw levensonderhoud te voorzien.

Die vier inkomstenbronnen worden ook de ‘vier pensioenpijlers’ genoemd.

1.Uw wettelijk pensioen

Tijdens uw loopbaan bouwt u uw wettelijke pensioen op dankzij uw sociale bijdragen en die van uw werkgever. Het bedrag hangt af van de duur van uw loopbaan en uw brutojaarsalaris.

Via mypension.be krijgt u een idee van de rechten die u al opgebouwd hebt en van uw toekomstige pensioen.

2. Aanvullende pensioenen van uw werkgever

Als loontrekkende geniet u misschien van een groepsverzekering afgesloten door uw werkgever of van een deelname in een sectoraal pensioenfonds. Uw werkgever stort dan elke maand een bepaald bedrag in dat pensioenplan. Soms kan uw werkgever – ofwel verplicht ofwel mits uw akkoord – een deel van uw salaris inhouden, zodat u zelf ook bijdraagt tot dat plan.

Bent u zelfstandige, dan hebt u de mogelijkheid om een Vrij Aanvullend Pensioen voor Zelfstandigen (VAPZ) te onderschrijven. U betaalt dan jaarlijks een bijdrage tot 8,17% van uw inkomsten (9,40% voor een sociaal VAPZ) met een maximum van 3.127,24 euro in 2017 (3.598,05 euro voor een sociaal VAPZ). Als u uw activiteit binnen een onderneming uitoefent, kan die onderneming in uw voordeel een Individuele Pensioentoezegging (IPT) afsluiten.

Op mypension.be krijgt u een overzicht van de opgebouwde rechten in alle aanvullende pensioenformules in het kader van uw werk.

Maximaal 80% van uw laatste salaris!

Het is uiterst belangrijk is dat u weet dat er een limiet staat op uw inkomsten die bestaan uit uw wettelijk pensioen en de aanvullende pensioenen van uw werk. Dat is de fameuze regel van 80%.

De som van uw wettelijk pensioen en de gespaarde kapitalen in het kader van uw aanvullende pensioenen mag niet meer bedragen dan 80% van het gemiddelde van uw laatste salarissen voor uw pensioen. Daarom is het dus belangrijk dat u een eigen spaarpotje aanlegt en dat u zich laat bijstaan door professionals.

3. Fiscaal voordelig sparen

Om individueel sparen aan te moedigen kent de regering fiscale voordelen toe aan twee spaarformules:

  • Pensioensparen: het bedrag dat u in 2017 kunt sparen is 940 euro. Daarop krijgt u een fiscaal voordeel van 30%. WIj berekenden dat u hier best zo jong mogelijk mee start.
  • Langetermijnsparen: u kunt elk jaar tot 2.260  euro (bedrag voor 2017) sparen. Die limiet verschilt in functie van uw inkomen en de samenstelling van uw gezin. Het fiscale voordeel is in elk gewest anders, maar doorgaans gaat het om 30% op de gestorte premies met een maximum van 678 euro. Let wel op: in bepaalde gevallen wordt dat fiscale voordeel beperkt. Het maakt deel uit van een korf waarin ook de premies van uw schuldsaldoverzekering zitten of de kapitaalsaflossingen van uw hypothecaire lening. Vraag dus zeker eens aan uw makelaar of bankier hoeveel u in dat kader kunt sparen.

Voor pensioensparen betaalt u belastingen op uw 60ste, voor langetermijnsparen op de eindvervaldag. De modaliteiten hangen af van uw specifieke situatie.

4. Individueel sparen zonder fiscaal voordeel

Omdat fiscaal voordelig sparen beperkt is, zorgt u beter voor uw eigen appeltje voor de dorst. Dat noemen we de vierde pensioenpijler. Dat kan op verschillende manieren:

  • Beleggen in beleggingsfondsen, beveks, aandelen, obligaties, kasbons, levensverzekeringen…
  • Investeren in vastgoed: u kunt uw eigen woning zien als een spaarpotje. U moet immers geen huur betalen. Als uw lening afbetaald is, moet u maandelijks niets meer betalen. Uw woning moet natuurlijk nog altijd onderhouden of eventueel opgefrist worden. Daarnaast investeren veel particulieren vandaag in ander vastgoed. Denk maar aan studentenkoten, garages, … De huurgelden vormen een bijkomende inkomstenbron.
  • Beleggen in gereglementeerde vastgoedmaatschappijen: het voordeel daarvan is dat die beleggingen vanaf kleinere bedragen mogelijk zijn. Ze bieden ook een grotere diversificatie.

Er bestaan veel mogelijkheden om te beleggen. Maar ze zijn niet allemaal geschikt voor uw situatie en beleggersprofiel.

Een goed gesprek met uw bankier of een beleggingsexpert kan u helpen om te bepalen wat u bij u past.