HomeOndernemenHoe richt u als zelfstandige een onderneming op?

Hoe richt u als zelfstandige een onderneming op?

Na een tijdje beslissen veel zelfstandigen om een onderneming op te richten. Voelt u zich aangesproken? Welke stappen moet u zetten?

Verschillende redenen kunnen u ertoe aanzetten om van statuut te veranderen:

  • Fiscale redenen: u wilt uw fiscale situatie optimaliseren. Maar dat is zelden de enige reden die een zelfstandige ertoe aanzet om een onderneming op te richten.
  • Juridische redenen: door uw privévermogen van uw beroepsactiviteit te scheiden, wordt uw privévermogen aan minder risico blootgesteld. Dat is zeker het geval als u personeel in dienst neemt. Als werkgever krijgt u heel wat verantwoordelijkheden die u beter in een onderneming onderbrengt.
  • Economische redenen: als u wilt investeren om uw activiteit verder uit te bouwen, hebt u als onderneming heel wat meer financieringsmogelijkheden.

Daarvoor moeten natuurlijk een aantal formaliteiten vervuld worden. Hieronder vindt u een stappenplan.

1. Open een rekening op naam van uw toekomstige vennootschap

Dat wordt de rekening van uw vennootschap, zodra ze officieel bestaat. In afwachting kunt u er het startkapitaal op storten. Het bedrag daarvan hangt af van de gekozen ondernemingsvorm en van uw financieel plan. Uw boekhouder kan u zeker advies geven en u helpen om een financieel plan op te stellen. Dat hebt u nodig voor de volgende stap.

2. Ga langs bij uw notaris

U hebt de hulp van een notaris nodig om een vennootschap op te richten. Hij maakt inderdaad de oprichtingsakte op en geeft u advies voor het opstellen van de statuten. Hij moet ook nagaan of u een financieel plan hebt en of de naam van uw onderneming nog niet bestaat. Uw notaris zorgt ervoor dat de statuten van uw vennootschap in het Belgisch Staatblad gepubliceerd worden. Tot slot bezorgt hij u een nieuw ondernemingsnummer. En een attest waarmee u de rekening die u in stap 1 opende, kunt laten deblokkeren.

3. Zorg samen met uw boekhouder of sociaal secretariaat voor de nodige aanpassingen

U oefent uw activiteit nu uit als vennootschap. Daarom moet u nog een aantal belangrijke aanpassingen doen:

  • Laat het einde van uw activiteit als zelfstandige registeren (als zaakvoerder hebt u geen persoonlijk ondernemingsnummer meer nodig).
  • Laat de btw-administratie weten dat u niet langer een zelfstandige (natuurlijk persoon) bent (en sluit uw rekeningen af).
  • Laat uw nieuwe ondernemingsnummer als btw-nummer activeren.

4. Sluit uw onderneming aan bij een sociaal verzekeringsfonds

Als zelfstandige moest u zich ook al aansluiten bij een sociaal verzekeringsfonds. Dat geldt ook voor vennootschappen. Zij moeten zich elk jaar opnieuw inschrijven en een bijdrage betalen. Het bedrag daarvan hangt af van de grootte van de vennootschap.

5. Schrijf uw onderneming in als werkgever bij de RSZ

Neemt u personeel in dienst, dan moet u uw onderneming als werkgever inschrijven bij de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid (RSZ). Uw sociaal secretariaat kan u daarbij helpen.

Als u van statuut verandert, moet u een hele administratieve weg afleggen. De voorbereiding is dan ook heel belangrijk. Uw boekhouder, fiscalist en advocaat zijn daarin uw beste bondgenoten. Ga dus eerst bij hen te rade om alles in goede banen te leiden.