HomeBeleggen op maatHoe kunt u uw geld het beste beleggen?

Hoe kunt u uw geld het beste beleggen?

Omdat u uw geld goed beheert - of dankzij onze spaartips - kunt u elke maand wat geld opzijzetten. Maar welke mogelijkheden hebt u om het te beleggen?

Elke maand een beetje sparen is de sleutel voor een mooie financiële toekomst. U moet natuurlijk wel de juiste formule kiezen. Hieronder vindt u vier vragen die u helpen om een goede keuze te maken.

1) Wilt u altijd over uw geld beschikken?

Bij bepaalde beleggingsvormen (kasbons, termijnrekeningen, levensverzekeringen) kunt u in principe niet aan uw geld tijdens de looptijd. Als u dat toch wilt, kunnen de kosten hoog oplopen. Daarom mag u het alleen doen, als het echt niet anders kan.

Andere formules (zoals aandelen, obligaties of beleggingsfondsen) zijn evenmin aangewezen als u op korte termijn over uw geld wilt beschikken. U moet niet alleen rekening houden met de aan- en verkoopkosten, maar ook met de koersschommelingen. Hoe langer die effecten doorgaans in uw portefeuille zitten, hoe interessanter. Beschouw ze dus als een langetermijnbelegging.

Als u dus altijd over uw spaargeld wilt beschikken, blijft de spaarrekening de beste formule. Alles hangt natuurlijk af van uw doel. Het rendement van een spaarrekening is lager dan dat van de andere formules. Maar ook voor beleggingen geldt dat u nu eenmaal niet alles kunt hebben.

2) Wat is uw spaardoel?

De ideale spaarvorm hangt inderdaad af van uw spaardoel. En de tijd die u nodig hebt om dat te bereiken. Experten noemen dat uw ‘beleggingshorizon’.

  • Op korte termijn geeft u beter de voorkeur aan een spaarrekening, termijnrekening of kasbon.
  • Aandelen, obligaties, beleggingsfondsen of Tak-23 verzekeringen worden beschouwd als beleggingen op lange termijn. Door de koersschommelingen en de aan- en verkoopkosten is het potentiële rendement pas na enkele jaren hoger dan de risico’s.
  • Tak-21 verzekeringen worden pas fiscaal aantrekkelijk als de looptijd acht jaar overschrijdt. Tijdens de eerste acht jaar is hun rendement onderworpen aan de roerende voorheffing van 25%.

3) Welk rendement verwacht u? En welk risiconiveau bent u bereid te aanvaarden?

Op het vlak van beleggingen gaan risico en rendement altijd hand in hand. Hoe hoger het potentiële rendement, hoe groter het risico. Er bestaan drie soorten beleggingen:

  • Met gegarandeerd rendement: u bent er zeker van dat u op de eindvervaldag zowel uw initieel geïnvesteerde kapitaal als het beloofde rendement krijgt. Soms ontvangt u daar bovenop een winstdeelname. Die wordt uitgekeerd, als de belegging meer opbrengt dan het basisrendement. Maar opgelet: bij een winstdeelname ligt het gegarandeerde rendement meestal lager.
  • Met kapitaalgarantie: op de eindvervaldag krijgt u uw kapitaal terug. Maar het rendement is niet gegarandeerd. Omdat u wat meer risico neemt, ligt het potentiële rendement van dat soort formules meestal hoger.
  • Zonder kapitaalgarantie en zonder gegarandeerd rendement: dat is het geval voor aandelen, obligaties, maar ook voor veel beleggingsfondsen. Het potentiële rendement is aantrekkelijker. Maar u loopt het risico om een deel van uw kapitaal te verliezen. Dat risico is eerder uitzonderlijk. Zeker als u op lange termijn in een beleggingsfonds belegt. Door de diversificatie ervan vermindert het risico.

Aan u dus om te beslissen in functie van uw voorkeuren en uw doel.

4) Welk bedrag kunt u elke maand sparen?

Uw keuze hangt ook af van het bedrag dat u maandelijks wilt opzijzetten.

  • U kunt periodiek beleggen in bepaalde verzekeringsformules of beleggingsfondsen
  • U kunt ook beleggen in een ETF (een beursgenoteerd beleggingsfonds).
  • Of in een kasbon of termijnrekening.

Tenzij u over grote bedragen beschikt (enkele duizenden euro’s per maand), is het niet mogelijk om optimaal te beleggen in effecten verhandeld op de beurs (aandelen, obligaties…).

In elk geval moet het te beleggen bedrag lager zijn dan wat u kunt sparen. U moet dus uw huiswerk maken en u informeren over de verschillende mogelijkheden in functie van uw budget. U vindt zeker een formule die bij u past.

En vergeet niet dat vele kleintjes één grote maken: als u elke maand enkele tientallen euro’s op uw spaarrekening zet, zal uw rekening snel aandikken.

Een laatste tip: spreid uw maandelijks spaarbedrag

Leg al uw eieren niet in een mand. Zet bijvoorbeeld een deel van uw spaargeld op uw spaarboekje, investeer een ander deel in een verzekering of een kasbon en nog een deel in een beleggingsfonds. Zo zorgt u voor een appeltje voor de dorst en spaart u op langere termijn.