HomeMijn geld beherenGemeenschappelijke rekening: wat als één van de echtgenoten overlijdt?

Gemeenschappelijke rekening: wat als één van de echtgenoten overlijdt?

Zoals wel meer mensen zijn mijn vrouw en ik getrouwd met scheiding van goederen. Behalve eigen rekeningen hebben we ook een gemeenschappelijke rekening. Wat gebeurt er als één van ons twee overlijdt? (Jo, 72)

De administratieve afhandeling bij een overlijden is relatief uitgebreid en complex. Maar we proberen het in een notendop voor u samen te vatten. Banken hebben een aantal verplichtingen tegenover de belastingdienst als een klant overlijdt. Ze moeten bepaalde informatie vrijgeven, zodat de fiscus de juiste heffing voor de erfenisrechten kan berekenen.

Welke stappen onderneemt uw bank?

Zodra uw bank op de hoogte is van het overlijden:

  • worden alle tegoeden van de overledene en de overlevende partner geblokkeerd, ook als u gehuwd bent met scheiding van goederen;
  • wordt het erfrechtdocument opgevraagd;
  • wordt de fiscale lijst opgesteld;
  • wordt een document opgesteld waarin de erfgenamen hun instructies geven en wordt er, indien nodig, contact opgenomen met een notaris;
  • worden, na controle, alle tegoeden van de overledene verdeeld volgens instructies van de erfgenamen of de notaris.

Wat geeft uw bank aan?

  • Alle rekeningen die op naam van de overledene en zijn partner staan. Ook de tegoeden van de langstlevende, zelfs als u getrouwd bent met scheiding van goederen, worden in de fiscale lijst opgenomen.
  • Andere rekeningen waarvan de overledene mederekeninghouder was, al dan niet in onverdeeldheid.
  • Rekeningen geopend voor feitelijke verenigingen.
  • Rekeningen op naam van een handelszaak, die door de overleden klant uitgebaat werd als eenmanszaak.

Wat betekent dat voor u?

Alles wordt dus geblokkeerd tot uw bank de fiscale lijst opstelt. Zodra dat gebeurt, mogen de rekeningen van de langstlevende gedeblokkeerd worden. Tenminste als er scheiding van goederen is en als er een bewijs voorgelegd kan worden dat dit voor het overlijden niet veranderd werd.

Hoe zit het met de erfbelasting op gemeenschappelijke rekeningen als u met scheiding van goederen getrouwd bent? Normaal gezien zijn er alleen successierechten te betalen op het deel van de overledene in de tegoeden die in onverdeeldheid tussen de twee echtgenoten bestaan.

Voor de rest van de geblokkeerde rekeningen moet de identiteit van de erfgenamen gekend zijn (op basis van een attest van erfopvolging) en moeten er instructies volgen van alle erfgenamen om de tegoeden in kwestie te kunnen deblokkeren.

Stel uw vraagBekijk alle vragen